danMARC2 (RDA)
Forrige afsnit Forord til 2. udgave af danMARC2 Indledning Næste afsnit

Forord til 3. udgave

I 1995 blev danMARC2 Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form udgivet med henblik på at sikre et fælles format for den samlede bibliotekssektor og herunder understøtte den da nyetablerede fælleskatalog for både folke- og forskningsbiblioteker. I 1998 blev udgivet 2. udgave, som var revideret og konsekvensrettet i forhold til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave, 1998.

Herefter og indtil udgangen af 2017 er katalogiseringsreglerne og danMARC2 vedligeholdt sideløbende og i sammenhæng.

Slots- og Kulturstyrelsen har august 2016 besluttet at Danmark overgår til brug af RDA - Resource Description and Access som katalogiseringsregler. Som følge heraf er den løbende opdatering af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker ophørt pr. 31. december 2017. Implementeringen af RDA er i februar 2020 endnu ikke gennemført, men en ny udgave af danMARC-formatet er en vigtig del af denne proces.

Efter hånden som de nye internationale katalogiseringsregler RDA blev taget i brug i en række lande, besluttede daværende Bibliografisk Råd at opdatere danMARC-formatet med en lang række ændringer for at tilgodese ændringer foretaget i MARC21 af hensyn til RDA. Med de nye ændringer blev formatet så meget forandret, at man besluttede at kalde det for den 3. udgave af danMARC, dvs. danMARC3. I denne nye danMARC3-udgave er formatet blevet udvidet med et antal felter og delfelter, som der er behov for, for at tilgodese kravene fra RDA.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen der beslutter fra hvornår det nye danMARC3-format vil blive brugt i Danmark og fra hvornår nationalbibliografien overgår til at være beskreven efter RDA. Implementering af danMARC3 i forbindelse med nationalbibliografien vil blive meldt ud af henholdsvis DBC og Det Kgl. Bibliotek for deres respektive dele af nationalbibliografien.

Daværende Bibliografisk Råd har vedtaget vejledningen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger som afløser for Ordning af registre i onlinekataloger fra 1999. En del af denne beslutning er at afskaffe alfabetiseringstegn (å) og gammelt dansk aa. Der henvises til den nævnte vejledning for nærmere detaljer. Ændringerne kan først forventes endeligt implementeret i Danbib i forbindelse med overgangen til RDA.

 

Slots- og Kulturstyrelsen, februar 2020