Forrige afsnit Bilag C - Koder for landenavne Bilag E - Udgåede felter/delfelter Næste afsnit

Bilag D - Sprogkoder

3-bogstavkode for sprog anvendes bl.a. i felt 008 delfelt *l og i felt 041.

Koderne er hentet fra ISO 639-2/B:1998 Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 code. ISO 639-2 vedligeholdes af Network development and MARC Standards Office, Library of Congress, Washington D.C.

Sprogbetegnelserne er i videst muligt omfang indført under betegnelser, anbefalet af Dansk Sprognævn. Hvor en dansk form ikke kendes, er den engelske bibeholdt.

Foruden koderne for de enkelte sprog bruges følgende koder:

Flere sprog     mul (multiple languages)

Koden 'mul' anvendes når der er flere sprog og de enkelte sprog ikke kan specificeres.
Bemærk, at tidligere koder 'mis' (forskellige tekster på hvert sit sprog) og 'mul' (samme tekst på flere sprog) er slået sammne til 'mul'.

Sproget kan ikke bestemmes     und (undetermined)

Koden 'und' anvendes i de tilfælde hvor en sprogkode er obligatorisk, men hvor sproget ikke kan identificeres.

Der er defineret kollektive sprogkoder for sprog, som kun benyttes i ringe omfang. En flertalsendelse i forbindelse med 'sprog' eller '(øvrige)' efter en sprogbetegnelse angiver, at det er en kollektiv sprogkode. En kollektiv sprogkode må ikke anvendes, hvis der findes en specifik sprogkode eller en snævrere kollektiv sprogkode.


Abkhazian

 

abk

Achinesisk

 

ace

Acholi, se: Acoli

 

Acoli

 

ach

Adangme

 

ada

Afar

 

aar

Afrihili

 

afh

Afrikaans

 

afr

Afrikanske sprog syd for Sahara

 

ssa

Afro-asiatiske sprog (øvrige)

afa

Ainu ain

Akan

 

aka

Akkadisk

 

akk

Albansk

 

alb

Aleutiske sprog

 

ale

Algonkiske sprog

 

alg

Altaic (Other), se: Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige)

 

Amarinya, se: Amharisk

 

Amharisk

 

amh

Angelsaksisk

 

ang

Anglo-normannisk, se: Romanske sprog (øvrige)

 

Annamitisk, se: Vietnamesisk

 

Anzanitisk, se: Elamitisk

 

Apache sprog

 

apa

Arabisk

 

ara

Aramæisk

 

arc

Arapaho

 

arp

Araukansk

 

arn

Arawak

 

arw

Armensk

 

arm

Armorisk, se: Bretonsk

 

Asante, se: Niger-Congo sprog (øvrige)

 

Aserbajdsjansk

 

aze

Ashanti, se: Niger-Congo sprog (øvrige)

 

Assamesisk

 

asm

Assyrisk-Babylonsk, se: Akkadisk

 

Athapascan languages

 

ath

Australske sprog

 

aus

Austronesian (Other), se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige)

 

Avarisk

 

ava

Avestisk

 

ave

Awadhi

 

awa

Aymará

 

aym

AzerbajdKansk, se: Aserbajdsjansk

 

Aztekisk, se: Nahuatl

 

Balinesisk

 

ban

Baltiske sprog (øvrige)

 

bat

Baluchi

 

bal

Bamana, se: Bambara

 

Bambara

 

bam

Bamileke languages

 

bai

Banda

 

bad

Bantu (øvrige)

 

bnt

Basa

 

bas

Bajkirsk

 

bak

Baskisk

 

baq

Batak

 

btk

Bedja, se: Beja

 

Beja

 

bej

Bemba

 

bem

Bengali

 

ben

Berberiske sprog

 

ber

Bhojpuri

 

bho

Bihari

 

bih

Bikol

 

bik

Biluchi, se: Baluchi

 

Bini

 

bin

Bishári, se: Beja

 

Bislama

 

bis

Bokmål, se: Norsk bokmål    

Bosnisk

 

bos

Blackfoot, se: Siksika

 

Braj

 

bra

Bretonsk

 

bre

Buginesisk

 

bug

Bulgarsk

 

bul

Bulgarsk, Old-, se: Kirkeslavisk

 

Buriat

 

bua

Burmansk, se: Burmesisk

 

Burmesisk

 

bur

Bushman, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige)

Bøhmisk, se: Tjekkisk

 

Caddo

 

cad

Caraibisk, se: Caribisk

 

Caribisk

 

car

Castiliansk, se: Spansk

 

Catalansk

 

cat

Cebuano

 

ceb

Centralamerikanske indianske sprog (øvrige),
se: Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige)

Chagatai

 

chg

Chamik sprog

 

cmc

Chamorro

 

cha

Chechen, se: Tjetjensk

 

Cherokee

 

chr

Cheyenne

 

chy

Chibcha

 

chb

Chinook

 

chn

Chipewyan

 

chp

Chippewa, se: Ojibwa

 

Choctaw

 

cho

Chorti, se: Maya sprog

 

Chuukese

 

chk

CiNyanja, se: Nyanja

 

Cornisk

 

cor

Cree

 

cre

Creek, se: Muskogee

 

0uvacisk, se: Tjuvasisk

 

Czekisk, se: Tjekkisk

 

Dakota

 

dak

Dansk

 

dan

Dayak

 

day

Delaware

 

del

Denca, se: Dinka

 

Devanagari (alfabet), se: Sanskrit

 

Dinka

 

din

Divehi

 

div

Dogri

 

doi

Dogrib

 

dgr

Dravidiske sprog (øvrige)

 

dra

Duala

 

dua

Dyula

 

dyu

Dzongkha

 

dzo

Efik

 

efi

Egyptisk

 

egy

Ekajuk

 

eka

Elamitisk

 

elx

Engelsk

 

eng

Engelsk, Middel- (ca. 1100-1500)

 

enm

Engelsk, Old- (ca. 450-1100), se: Angelsaksisk

Erse, se: Irsk

 

Esperanto

 

epo

Estisk

 

est

Etiopisk, se: Geez

 

Ewe

 

ewe

Ewondo

 

ewo

Fang

 

fan

Fanti

 

fat

Farsi, se: Persisk

 

Fijian

 

fij

Filippinske sprog (øvrige)

 

phi

Finsk

 

fin

Finsk-ugriske sprog (øvrige)

 

fiu

Flamsk, se: Hollandsk

 

Fon

 

fon

Fransk

 

fre

Fransk, Middel- (ca. 1400-1600)

 

frm

Fransk, Old- (ca. 842-1400)

 

fro

Frisisk

 

fry

Friulian

 

fur

Fulah

 

ful

Færøsk

 

fao

Fønikisk

 

phn

Ga

 

gaa

Galla, se: Oromo

 

Gallegan

 

glg

Gammelnorsk, se: Norrønt sprog

 

Ganda, se: Luganda

 

Gayo

 

gay

Gbaya

 

gba

Geez

 

gez

Georgisk

 

geo

Germanske sprog (øvrige)

 

gem

Gilbertesisk

 

gil

Gondi

 

gon

Gorontalo

 

gor

Gotisk

 

got

Grebo

 

grb

Grusisk, se: Georgisk

 

Gruzinsk, se: Georgisk

 

Græsk

 

gre

Græsk, Old- (til 1453)

 

grc

Grønlandsk, se: Kalaallisut

 

Guarani

 

grn

Guerzé, se Kpelle

 

Gujarati

 

guj

Gwich'in

 

gwi

Gælisk (irsk), se: Irsk

 

Gælisk (skotsk)

 

gla

Haida

 

hai

Hausa

 

hau

Hawaiiansk

 

haw

Hebraisk

 

heb

Hebræisk, se: Hebraisk

 

Herero

 

her

Hiligaynon

 

hil

Himachali

 

him

Hindi

 

hin

Hindustani (arabisk), se: Urdu

 

Hindustani (Nagari), se: Hindi

 

Hiri Motu

 

hmo

Hittitisk

 

hit

Hmong

 

hmn

Hollandsk

 

dut

Hollandsk (ca. 1050-1350)

 

dum

Hottentot, se: Afrikanske sprog syd for

 

Sahara (øvrige)

 

Hupa

 

hup

Hviderussisk

 

bel

Iai, se: Malajo-polynesiske sprog

 

(øvrige)

 

Iban

 

iba

Ijo

 

ijo

Igbo

 

ibo

Ikke-sprogligt indhold   zxx

Iloko

 

ilo

Indiske sprog (øvrige)

 

inc

Indoeuropæiske sprog (øvrige)

 

ine

Indonesisk

 

ind

Interlingua

 

ina

Interlingue

 

ile

Inuktitut

 

iku

Inupiaq

 

ipk

Iranske sprog (øvrige)

 

ira

Irokesiske sprog

 

iro

Irsk

 

gle

Irsk, Middel- (900-1200)

 

mga

Irsk, Old- (til 900)

 

sga

Isi-Xosa, se: Xhosa

 

Islandsk

 

ice

Islandsk, Old-

 

non

Italiensk

 

ita

Japansk (bruges også for beslægtede  japanske sprog og dialekter)

 

jpn

Javanesisk

 

jav

Javanesisk, Old-, se: Malajo-

 

polynesiske sprog (øvrige)

 

Javansk, se: Javanesisk

 

Jiddisch

 

yid

Jødisk-arabisk

 

jrb

Jødisk-persisk

 

jpr

Jødisk-spansk, se: Ladino

 

Kabyle

 

kab

Kachin

 

kac

Kaffer, se: Xhosa

 

Kalaallisut

 

kal

Kaldæisk, se: Aramæisk

 

Kamba

 

kam

Kannada, se: Kannaresisk

 

Kannaresisk

 

kan

Kanuri kau

 

Karakalpakisk

 

kaa

Karen kar

 

Karibisk, se: Caribisk

 

Kasakhisk

 

kaz

Kashmiri

 

kas

Kastiliansk, se: Spansk

 

Katalansk, se: Catalansk

 

Kaukasiske sprog (øvrige)

 

cau

Kawi

 

kaw

Kazakisk, se: Kasakhisk

 

Kechua

 

que

Keltiske sprog (øvrige)

 

cel

Kewa, se: Papua-australske sprog (øvrige)

 

Khasi

 

kha

Khmer

 

khm

Khoisan (øvrige)

 

khi

Khotanesisk

 

kho

Kikuyu

 

kik

Kimbundu

 

kmb

Kinesisk

 

chi

Kinyarwanda

 

kin

Kirgisisk

 

kir

Kirkeslavisk

 

chu

Kirundi, se: Rundi

 

Komi

 

kom

Kongo

 

kon

Konkani

 

kok

Koptisk

 

cop

Koreansk (bruges også for beslægtede koreanske sprog og dialekter)

 

kor

Korsikansk

 

cos

Kosraean

 

kos

Kpelle

 

kpe

Kreolsk og Pidgin, baseret på engelsk (øvrige)

 

cpe

Kreolsk og Pidgin, baseret på fransk (øvrige)

 

cpf

Kreolsk og Pidgin, baseret på portugisisk (øvrige)

 

cpp

Kreolsk og Pidgin (øvrige)

 

crp

Kroatisk (tidligere kode scr bruges ikke mere, men forekommer i ældre poster)

 

hrv

Kru

 

kro

Kuanyama

kua

Kumyk

 

kum

Kunstsprog (øvrige)

 

art

Kurdisk

 

kur

Kurukh

 

kru

Kucitiske, se Kusjitiske sprog (øvrige)

 

Kusjitiske sprog (øvrige)

 

cus

Kutenai

 

kut

Ladin, se: Rætoromansk

 

Ladino

 

lad

Lahnda

 

lah

Lamba

 

lam

Laotisk

 

lao

Latin

 

lat

Lettisk

 

lav

Letzeburgesch

 

ltz

Lezghian

 

lez

Lingala

 

lin

Litauisk

 

lit

Lolo, se: Mongo

 

Lozi

 

loz

Luba-Katanga

 

lub

Luba-Lulua

 

lua

Luganda

 

lug

Luiseño

 

lui

Lunda

 

lun

Luo (Kenya og Tanzania)

 

luo

Lushai

 

lus

Madurese

 

mad

Magahi

 

mag

Magyarisk, se: Ungarsk

 

Maithili

 

mai

Makasar

 

mak

Makedonsk

 

mac

Malagasy

 

mlg

Malajisk

 

may

Malajo-polynesiske sprog (øvrige)

 

map

Malayalam

 

mal

Maltesisk

 

mlt

Manchu   mnc

Mandar

 

mdr

Manipuri

 

mni

Mandingo

 

man

Manobo languages

 

mno

Manx

 

glv

Maori

 

mao

Marathi

 

mar

Mari

 

chm

Marshall

 

mah

Marwari

 

mwr

Masai

 

mas

Mashona, se: Shona

 

Maya sprog

 

myn

Mbundu, se: Umbundu

 

Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige)

 

cai

Mende

 

men

Micmac

 

mic

Milanesisk, se: Italiensk

 

Minangkabau

 

min

Miscellaneous (øvrige)

 

mis

(diverse sprog, som ikke har selvstændig kode)

 

Mohawk

 

moh

Moldovisk

 

mol

Mole, se: Mossi

 

Mon-khmer (øvrige)

 

mkh

Mongo

 

lol

Mongolsk

 

mon

Moré, se: Mossi

 

Mossi

 

mos

Munda (øvrige)

 

mun

Muskogee

 

mus

Nahuatl

 

nah

Nandi, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige)

 

Nauru

 

nau

Navaho

 

nav

Ndebele, Nord

 

nde

Ndebele, Syd

 

nbl

Ndonga

 

ndo

Nederlandsk, se: Hollandsk

 

Nepalesisk

 

nep

Newari

 

new

Nez-Percé, se: Nordamerikanske indianske sprog (øvrige)

Nguna, se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige)

 

Nias

 

nia

Niger-Congo sprog (øvrige)

 

nic

Nilo-Saharian, se: Afrikanske sprog syd for Sahara

 

Niuean

 

niu

Nordamerikanske indianske sprog (øvrige)

 

nai

Norrønt sprog, se Islandsk, Old-

 

Norsk (bruges også som fælleskode for nynorsk og bokmøl, samt norske dialekter uden selvstændig kode)  

 

nor

Norsk bokmøl   nob
Norsk nynorsk   nno

Nubiske sprog

 

nub

Nyamwezi

 

nym

Nyanja

 

nya

Nyankole

 

nyn

Nyoro sprog

 

nyo

Nzima

 

nzi

Occitansk (efter 1550)

 

oci

Ojibwa

 

oji

Old-, se det følgende ord

 

Orija

 

ori

Oromo

 

orm

Osage

 

osa

Osmannisk (1500-1928)

 

ota

Ossetisk

 

oss

Ostjakisk, se: Selkupisk

 

Oto, se: Otomi sprog

 

Otomi sprog

 

oto

Pahlavi

 

pal

Pali

 

pli

Paluansk

 

pau

Pampanga

 

pam

Pangasinan

 

pag

Panjabi

 

pan

Panjabi (vest), se: Lahnda

 

Papiamento

 

pap

Papua-australske sprog (øvrige)

 

paa

Pashto

 

pus

Persisk

 

per

Persisk, Middel-, se: Pahlavi

 

Persisk, Old- (ca. 600-400 f.Kr.)

 

peo

Pidgin, se: Kreolsk og Pidgin

 

Pilipino, se: Tagalog

 

Polsk

 

pol

Ponape

 

pon

Portugisisk

 

por

Prakrit languages

 

pra

Provencalsk (før 1500)

 

pro

Punjabi, se: Panjabi

 

Pushto, se: Pashto

 

Quechua, se: Kechua

 

Rajasthani

 

raj

Rapanui

 

rap

Rarotongan

 

rar

Rhætoromansk, se: Rætoromansk

 

Romanske sprog (øvrige)

 

roa

Romani

 

rom

Rumænsk

 

rum

Rundi

 

run

Russisk

 

rus

Russisk, Old-, se: Slaviske sprog (øvrige)

 

Rætoromansk

 

roh

Saka, se: Khotanesisk

 

Salishan languages

 

sal

Samaritansk

 

sam

Sami languages

 

smi

Samoansk

 

smo

Samojedisk, se: Selkupisk

 

Sandawe

 

sad

Sango

 

sag

Sanskrit

 

san

Santali

 

sat

Sardinsk

 

srd

Sasak

 

sas

SeChuana, se: Tswana

 

Sefardisk, se: Ladino

 

Selkupisk

 

sel

Semitiske sprog (øvrige)

 

sem

Serbokroatisk (bruges ikke, men forekommer i ældre poster)   ser

Serbisk (tidligere kode scc bruges ikke mere, men forekommer i ældre poster)

srp

Serer

 

srr

Sesotho, se: Sotho, Syd-

 

Sesuto, se: Sotho, Syd-

 

Shan

 

shn

Shona

 

sna

Siamesisk, se: Thai

 

Sidamo

 

sid

Siksika

 

bla

Sindhi

 

snd

Singalesisk

 

sin

Sino-tibetanske sprog (øvrige)

 

sit

Siouan languages

 

sio

Skotsk

 

sco

Skotsk gælisk, se: Gælisk (skotsk)

 

Slave (Athapascan)

 

den

Slaviske sprog (øvrige)

 

sla

Slovakisk

 

slo

Slovensk

 

slv

Sogdiansk

 

sog

Somali

 

som

Songe

 

son

Soninke

 

snk

Sorbiske sprog, se: Vendiske sprog

 

Sotho, Nord

 

nso

Sotho, Syd

 

sot

Spansk

 

spa

Sudan-sprog, se: Niger-Congo sprog (øvrige)

 

Sukuma

 

suk

Sumerisk

 

sux

Sundanesisk

 

sun

Susisk, se: Elamitisk

 

Susu

 

sus

Svensk

 

swe

Svensk, Old-, se: Germanske sprog (øvrige)

 

Swahili

 

swa

Swati

 

ssw

Sydamerikanske indianske sprog (øvrige)

 

sai

Syrisk

 

syr

Tagalog

 

tgl

Tahitiansk

 

tah

Tai (øvrige)

 

tai

Tajik

 

tgk

Tamashek

 

tmh

Tamil

 

tam

Tatarisk

 

tat

Telugu

 

tel

Temne

 

tem

Tereno

 

ter

Tetum

 

tet

Thai

 

tha

Tibetansk

 

tib

Tigré

 

tig

Tigrinja

 

tir

Timne, se: Temne

 

Tivi

 

tiv

Tjekkisk

 

cze

Tjetjensk

 

che

Tjuvasisk

 

chv

Tlingit

 

tli

Tok Pisin

 

tpi

Tokelau

 

tkl

Tonga (Nyasa)

 

tog

Tonga (Tongaøerne)

 

ton

Tsimshisk

 

tsi

Tsonga

 

tso

Tswana

 

tsn

Tumbuka

 

tum

Turkmensk

 

tuk

Tuvalu

 

tvl

Tuvinian

 

tyv

Twi

 

twi

Tyrkisk

 

tur

Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige)

 

tut

Tysk

 

ger

Tysk, Middelhøj- (ca. 1050-1500)

 

gmh

Tysk, Oldhøj- (ca. 750-1050)

 

goh

Ugaritisk

 

uga

Uigurisk

 

uig

Ukrainsk

 

ukr

Umbundu

 

umb

Ungarsk

 

hun

Urdu

 

urd

Usbekisk

 

uzb

Uzbekisk, se: Usbekisk

 

Vai

 

vai

Venda

 

ven

Vendiske sprog

 

wen

Vietnamesisk

 

vie

Volapük

 

vol

Votisk

 

vot

Wakashan languages

 

wak

Walamo

 

wal

Walisisk

 

wel

Waray

 

war

Washo

 

was

Wolof

 

wol

Xhosa

 

xho

Yakut

 

sah

Yao

 

yao

Yap

 

yap

Yoruba

 

yor

Yupik languages

 

ypk

Zande

 

znd

Zapotec

 

zap

Zenega

 

zen

Zhuang

 

zha

Zulu

 

zul

Zuni

 

zun

Ægyptisk, se: Egyptisk

 

Æthiopisk, se: Etiopisk

 

Sprog ordnet efter kode:


aar

 

Afar

abk

 

Abkhazian

ace

 

Achinesisk

ach

 

Acoli

ada

 

Adangme

afa

 

Afro-asiatiske sprog (øvrige)

afh

 

Afrihili

afr

 

Afrikaans

ain Ainu

aka

 

Akan

akk

 

Akkadisk

alb

 

Albansk

ale

 

Aleutiske sprog

alg

 

Algonkiske sprog

amh

 

Amharisk

ang

 

Angelsaksisk

apa

 

Apache sprog

ara

 

Arabisk

arc

 

Aramæisk

arm

 

Armensk

arn

 

Araukansk

arp

 

Arapaho

art

 

Kunstsprog (øvrige)

arw

 

Arawak

asm

 

Assamesisk

ath

 

Athapascan languages

aus

 

Australske sprog

ava

 

Avarisk

ave

 

Avestisk

awa

 

Awadhi

aym

 

Aymará

aze

 

Aserbajdsjansk

bad

 

Banda

bai

 

Bamileke languages

bak

 

Bajkirsk

bal

 

Baluchi

bam

 

Bambara

ban

 

Balinesisk

baq

 

Baskisk

bas

 

Basa

bat

 

Baltiske sprog (øvrige)

bej

 

Beja

bel

 

Hviderussisk

bem

 

Bemba

ben

 

Bengali

ber

 

Berberiske sprog

bho

 

Bhojpuri

bih

 

Bihari

bik

 

Bikol

bin

 

Bini

bis

 

Bislama

bla

 

Siksika

bnt

 

Bantu (øvrige)

bos

 

Bosnisk

bra

 

Braj

bre

 

Bretonsk

btk

 

Batak

bua

 

Buriat

bug

 

Buginesisk

bul

 

Bulgarsk

bur

 

Burmesisk

cad

 

Caddo

cai

 

Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige)

car

 

Caribisk

cat

 

Catalansk

cau

 

Kaukasiske sprog (øvrige)

ceb

 

Cebuano

cel

 

Keltiske sprog (øvrige)

cha

 

Chamorro

chb

 

Chibcha

che

 

Tjetjensk

chg

 

Chagatai

chi

 

Kinesisk

chk

 

Chuukese

chm

 

Mari

chn

 

Chinook

cho

 

Choctaw

chp

 

Chipewyan

chr

 

Cherokee

chu

 

Kirkeslavisk

chv

 

Tjuvasisk

chy

 

Cheyenne

cmc

 

Chamik sprog

cop

 

Koptisk

cor

 

Cornisk

cos

 

Korsikansk

cpe

 

Kreolsk og Pidgin, baseret på engelsk(øvrige)

cpf

 

Kreolsk og Pidgin, baseret på fransk (øvrige)

cpp

 

Kreolsk og Pidgin, baseret på portugisisk (øvrige)

cre

 

Cree

crp

 

Kreolsk og Pidgin (øvrige)

cus

 

Kusjitiske sprog (øvrige)

cze

 

Tjekkisk

dak

 

Dakota

dan

 

Dansk

day

 

Dayak

del

 

Delaware

den

 

Slave (Athapascan)

dgr

 

Dogrib

din

 

Dinka

div

 

Divehi

doi

 

Dogri

dra

 

Dravidiske sprog (øvrige)

dua

 

Duala

dum

 

Hollandsk (ca. 1050-1350)

dut

 

Hollandsk

dyu

 

Dyula

dzo

 

Dzongkha

efi

 

Efik

egy

 

Egyptisk

eka

 

Ekajuk

elx

 

Elamitisk

eng

 

Engelsk

enm

 

Engelsk, Middel- (ca. 1100-1500)

epo

 

Eperanto

est

 

Estisk

ewe

 

Ewe

ewo

 

Ewondo

fan

 

Fang

fao

 

Færøsk

fat

 

Fanti

fij

 

Fijian

fin

 

Finsk

fiu

 

Finsk-ugriske sprog (øvrige)

fon

 

Fon

fre

 

Fransk

frm

 

Fransk, Middel- (ca. 1400-1600)

fro

 

Fransk, Old- (ca. 842-1400)

fry

 

Frisisk

ful

 

Fulah

fur

 

Friulian

gaa

 

Ga

gay

 

Gayo

gba

 

Gbaya

gem

 

Germanske sprog (øvrige)

geo

 

Georgisk

ger

 

Tysk

gez

 

Geez

gil

 

Gilbertesisk

gla

 

Gælisk (skotsk)

gle

 

Irsk

glg

 

Gallegan

glv

 

Manx

gmh

 

Tysk, Middelhøj- (ca. 1050-1500)

goh

 

Tysk, Oldhøj- (ca. 750-1050)

gon

 

Gondi

gor

 

Gorontalo

got

 

Gotisk

grb

 

Grebo

grc

 

Græsk, Old- (til 1453)

gre

 

Græsk

grn

 

Guarani

guj

 

Gujarati

gwi

 

Gwich'in

hai

 

Haida

hau

 

Hausa

haw

 

Hawaiiansk

heb

 

Hebraisk

her

 

Herero

hil

 

Hiligaynon

him

 

Himachali

hin

 

Hindi

hit

 

Hittitisk

hmn

 

Hmong

hmo

 

Hiri Motu

hrv   Kroatisk

hun

 

Ungarsk

hup

 

Hupa

iba

 

Iban

ibo

 

Igbo

ice

 

Islandsk

ijo

 

Ijo

iku

 

Inuktitut

ile

 

Interlingue

ilo

 

Iloko

ina

 

Interlingua

inc

 

Indiske sprog (øvrige)

ind

 

Indonesisk

ine

 

Indoeuropæiske sprog (øvrige)

ipk

 

Inupiaq

ira

 

Iranske sprog (øvrige)

iro

 

Irokesiske sprog

ita

 

Italiensk

jav

 

Javanesisk

jpn

 

Japansk

jpr

 

Jødisk-persisk

jrb

 

Jødisk-arabisk

kaa

 

Karakalpakisk

kab

 

Kabyle

kac

 

Kachin

kal

 

Kalaallisut

kam

 

Kamba

kan

 

Kannaresisk

kar

 

Karen

kas

 

Kashmiri

kau

 

Kanuri

kaw

 

Kawi

kaz

 

Kasakhisk

kha

 

Khasi

khi

 

Khoisan (øvrige)

khm

 

Khmer

kho

 

Khotanesisk

kik

 

Kikuyu

kin

 

Kinyarwanda

kir

 

Kirgisisk

kmb

 

Kimbundu

kok

 

Konkani

kom

 

Komi

kon

 

Kongo

kor

 

Koreansk

kos

 

Kosraean

kpe

 

Kpelle

kro

 

Kru

kru

 

Kurukh

kua

 

Kuanyama

kum

 

Kumyk

kur

 

Kurdisk

kut

 

Kutenai

lad

 

Ladino

lah

 

Lahnda

lam

 

Lamba

lao

 

Laotisk

lat

 

Latin

lav

 

Lettisk

lez

 

Lezghian

lin

 

Lingala

lit

 

Litauisk

lol

 

Mongo

loz

 

Lozi

ltz

 

Letzeburgesch

lua

 

Luba-Lulua

lub

 

Luba-Katanga

lug

 

Luganda

lui

 

Luiseño

lun

 

Lunda

luo

 

Luo (Kenya og Tanzania)

lus

 

Lushai

mac

 

Makedonsk

mad

 

Madurese

mag

 

Magahi

mah

 

Marshall

mai

 

Maithili

mak

 

Makasar

mal

 

Malayalam

man

 

Mandingo

mao

 

Maori

map

 

Malajo-polynesiske sprog (øvrige)

mar

 

Marathi

mas

 

Masai

may

 

Malajisk

mdr

 

Mandar

men

 

Mende

mga

 

Irsk, Middel- (900-1200)

mic

 

Micmac

min

 

Minangkabau

mis

 

Miscellaneous (øvrige)

mkh

 

Mon-khmer (øvrige)

mlg

 

Malagasy

mlt

 

Maltesisk

mnc   Manchu

mni

 

Manipuri

mno

 

Manobo languages

moh

 

Mohawk

mol

 

Moldovisk

mon

 

Mongolsk

mos

 

Mossi

mul

 

flere sprog

mun

 

Munda (øvrige)

mus

 

Muskogee

mwr

 

Marwari

myn

 

Maya sprog

nah

 

Nahuatl

nai

 

Nordamerikanske indianske sprog (øvrige)

nau

 

Nauru

nav

 

Navaho

nbl

 

Ndebele, Syd

nde

 

Ndebele, Nord

ndo

 

Ndonga

nep

 

Nepalesisk

new

 

Newari

nia

 

Nias

nic

 

Niger-Congo sprog (øvrige)

niu

 

Niuean

nno   Norsk nynorsk
nob   Norsk bokmøl

non

 

Islandsk, Old-

nor

 

Norsk

nso

 

Sotho, Nord

nub

 

Nubiske sprog

nya

 

Nyanja

nym

 

Nyamwezi

nyn

 

Nyankole

nyo

 

Nyoro sprog

nzi

 

Nzima

oci

 

Occitansk (efter 1500)

oji

 

Ojibwa

ori

 

Orija

orm

 

Oromo

osa

 

Osage

oss

 

Ossetisk

ota

 

Osmannisk (1500-1928)

oto

 

Otomi sprog

paa

 

Papua-australske sprog (øvrige)

pag

 

Pangasinan

pal

 

Pahlavi

pam

 

Pampanga

pan

 

Panjabi

pap

 

Papiamento

pau

 

Paluansk

peo

 

Persisk, Old- (ca. 600-400 f. Kr.)

per

 

Persisk

phi

 

Filippinske sprog (øvrige)

phn

 

Fønikisk

pli

 

Pali

pol

 

Polsk

pon

 

Ponape

por

 

Portugisisk

pra

 

Prakit languages

pro

 

Provencalsk (før 1500)

pus

 

Pashto

que

 

Kechua

raj

 

Rajasthani

rap

 

Rapanui

rar

 

Rarotongan

roa

 

Romanske sprog (øvrige)

roh

 

Rætoromansk

rom

 

Romani

rum

 

Rumænsk

run

 

Rundi

rus

 

Russisk

sad

 

Sandawe

sag

 

Sango

sah

 

Yakut

sai

 

Sydamerikanske indianske sprog (øvrige)

sal

 

Salishan languages

sam

 

Samaritansk

san

 

Sanskrit

sas

 

Sasak

sat

 

Santali

scc

 

Serbisk (bruges ikke mere, brug srp)

sco

 

Skotsk

scr

Kroatisk (bruges ikke mere, brug hrv)

sel

 

Selkupisk

sem

 

Semitiske sprog (øvrige)

ser   Serbokroatisk (bruges ikke, men forekommer i ældre poster)

sga

 

Irsk, Old- (indtil 900)

shn

 

Shan

sid

 

Sidamo

sin

 

Singalesisk

sio

 

Siouan languages

sit

 

Sino-tibetanske sprog (øvrige)

sla

 

Slaviske sprog (øvrige)

slo

 

Slovakisk

slv

 

Slovensk

smi

 

Sami languages

smo

 

Samoansk

sna

 

Shona

snd

 

Sindhi

snk

 

Soninke

sog

 

Sogdiansk

som

 

Somali

son

 

Songe

sot

 

Sotho, Syd

spa

 

Spansk

srd

Sardinsk

srp   Serbisk

srr

 

Serer

ssa

 

Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige)

ssw

 

Swati

suk

 

Sukuma

sun

 

Sundanesisk

sus

 

Susu

sux

 

Sumerisk

swa

 

Swahili

swe

 

Svensk

syr

 

Syrisk

tah

 

Tahitiansk

tai

 

Tai (øvrige)

tam

 

Tamil

tat

 

Tatarisk

tel

 

Telugu

tem

 

Temne

ter

 

Tereno

tet

 

Tetum

tgk

 

Tajik

tgl

 

Tagalog

tha

 

Thai

tib

 

Tibetansk

tig

 

Tigré

tir

 

Tigrinja

tiv

 

Tivi

tkl

 

Tokelau

tli

 

Tlingit

tmh

 

Tamashek

tog

 

Tonga (Nyasa)

ton

 

Tonga (Tongaøerne)

tpi

 

Tok Pisin

tsi

 

Tsimshisk

tsn

 

Tswana

tso

 

Tsonga

tuk

 

Turkmensk

tum

 

Tumbuka

tur

 

Tyrkisk

tut

 

Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige)

tvl

 

Tuvalu

twi

 

Twi

tyv

 

Tuvinian

uga

 

Ugaritisk

uig

 

Uigurisk

ukr

 

Ukrainsk

umb

 

Umbundu

und

 

Sproget kan ikke bestemmes

urd

 

Urdu

uzb

 

Usbekisk

vai

 

Vai

ven

 

Venda

vie

 

Vietnamesisk

vol

 

Volapük

vot

 

Votisk

wak

 

Wakashan languages

wal

 

Walamo

war

 

Waray

was

 

Washo

wel

 

Walisisk

wen

 

Vendiske sprog

wol

 

Wolof

xho

 

Xhosa

yao

 

Yao

yap

 

Yap

yid

 

Jiddisch

yor

 

Yoruba

ypk

 

Yupik languages

zap

 

Zapotec

zen

Zenega

zha

 

Zhuang

znd

 

Zande

zul

 

Zulu

zun

 

Zuni

zxx   Ikke-sprogligt indhold

 

_