Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau Felt 016 ID-nummer på værtspublikation

Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau

 a      M   ID-nummer på post på lavere niveau
 x         typekode


Felt 015 anvendes til at sammenkæde en post på et højere niveau med en eller flere poster på et lavere niveau, fx hovedpost med sektionspost eller bindposter, eller sektionspost med bindposter. Ved katalogisering af flerbindsværker anvendes delfelt *x ikke.
Mens ID-nummer på post på højere niveau i felt 014 er obligatorisk, når man katalogiserer i flerpoststruktur, er det valgfrit at inddatere ID-numre på poster på lavere niveau i felt 015 (dvs. gensidig henvisning). I visse systemer kan felt 015 dog være nødvendig.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Felt 015 anvendes også til at sammenkæde artikler med værtspublikation, eller anmeldelser med det anmeldte værk.
I delfelt *x anvendes da følgende typekoder:

   ANM Anmeldelse
   DEB Debatpost
   FOR Fortsættelsespost
   SMS Sammenskrivningspost


Eksempel
1
001 00 *a [Postens ID-nummer]
004 00 *a h
008 00 *t m *b us *b gb *l eng *v 1
009 00 *a a
015 00 *a [Bindpost ID-nummer]
015 00 *a [Bindpost ID-nummer]
015 00 *a [Bindpost ID-nummer]
015 00 *a [Bindpost ID-nummer]
021 00 *a 0-091-32214-8
245 00 *a The politics of change in Venezuela *c a joint study *e edited by Frank Bonilla
250 00 *a 3. ed.
260 00 *a Cambridge, Mass. *a London *b M.I.T. Press *c 1967- *r Kingsport *t Kingsport Press
300 00 *a bd. *c 24 cm
440 00 *a Social change series
700 00 *a Bonilla *h Frank
Tilhørende bindpost kan ses som eksempel 1 i felt 014.

_