Felt 257 Musikaliers fysiske repræsentation Felt 300 Fysisk beskrivelse

Felt 264 Produktion, publikation, distribution, fremstilling og copyright

 f      M   kode for funktionsangivelse
 i         indledende tekst
 a   G   M   hjemsted for produktion, publicering, distribution eller fremstilling
 b   G   M   navn på producent, udgiver, distributør eller fremstillingsvirksomhed
 c   G   M   produktions-, udgivelses-, distributions-, fremstillings- eller copyrightår
 e      M   kode for rækkefølge


Ved brug af felt 264 er delfelt *f obligatorisk.

Felt 264 anvendes til oplysninger om produktion, publicering, distribution og fremstilling herunder udgivelse og tryk af et materiale.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *f anvendes følgende koder:
   0 Produktion
   1 Publicering
   2 Distribution
   3 Fremstilling
   4 Dato for copyright

Hvis kode mangler i delfelt *f vil '1' blive indsat som defaultværdi ved eksport til fælleskatalogen.

Delfelt *a-*c indeholder henholdsvis hjemsted, navn og dato for produktion, publicering, distribution eller fremstilling, mens delfelt *f angiver hvilken funktion, der er tale om.
Ved oplysninger hørende til forskellige funktioner gentages feltet.

Delfelt *e indeholder en kode til angivelse af rækkefølgen af oplysninger, når hjemsted eller navn på producent, udgiver, distributør eller fremstillingsvirksomhed ændrer sig over tid.
Der anvendes følgende koder:
   1 Tidligste
   2 Mellemliggende
   3 Nuværende / Seneste


Eksempler
1
264 00 *f 1 *a København *b Universitetsforlaget *b i kommission hos Akademisk Forlag

2
264 00 *f 0 *a San Francisco *b Davidson Film
264 00 *f 1 *a Morristown, N.J. *b Dilver Burdettt

3
264 00 *f 1 *a Viingaardstræde No. 1, København *b Rosenkilde's Atelier *c 1863-1873

4
264 00 *f 1 *a New York *b Epic *c 1986
264 00 *f 0 *a New York *b Epic *c 1980-1986
(lydoptagelse)

5
264 00 *f 1 *a London *b Educational Records *c 1973
264 00 *f 2 *a New York *b Edcorp *c 1975

6
264 00 *f 1 *c 2019 *k Rex

7
264 00 *f 1 *a [Ukendt udgivelsessted] *b [ukendt udgiver] *c [ukendt udgivelsesår]

8
264 00 *f 1 *i Volume 1: *a [Jakarta, Indonesia] *b Direktorat Kesenian *c 2017-
264 00 *f 1 *i Volume 2-: *a Senayan, Jakarta *b Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman *e 3

_