Felt 321 Notationsmetode for noder på punktskrift Felt 337 Medietype

Felt 336 Indholdstype

 i         indledende tekst
 a   G   U   betegnelse for indholdstype
 b   G   U   kode for indholdstype
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostFelt 336 anvendes til angivelse af indholdstype. Med indholdstype forstås den grundlæggende kommunikationsform, hvorigennem et indhold udtrykkes.
Indhold i felt 336 kan danne grundlag for maskingenerering af indhold i felt 009 *a, *b og *c.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder betegnelsen for indholdstypen.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   computerprogram
   datasæt
   fast billede
   kartografisk billede
   kartografisk datasæt
   kartografisk tredimensionel form
   levende kartografisk billede
   lyde
   noteret bevægelse
   noteret musik
   opført musik
   taktilt billede
   taktilt kartografisk billede
   taktil kartografisk tredimensionel form
   taktil noteret bevægelse
   taktil noteret musik
   taktil tekst
   taktil tredimensionel form
   talt ord
   tekst
   todimensionelt levende billede
   tredimensionel form
   tredimensionelt levende billede
   andet
   uspecificeret

Delfelt *b anvendes til kode for betegnelsen for indholdstypen.
Der kan anvendes koder fra 'Term and Code List for RDA Content Types'.

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilde til koden er 'rdacontent'.
Kilde til betegnelsen er den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for indholdstypen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
336 00 *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a bind *b nc *2 rdacarrier

2
336 00 *i Bog: *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *i Bog: *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *i Bog: *a bind *b nc *2 rdacarrier

3
336 00 *a opført musik *b prm *2 rdacontent
337 00 *a audio *b s *2 rdamedia
338 00 *a lyddisc *b sd *2 rdacarrier

4
336 00 *a computerprogram *b cop *2 rdacontent
337 00 *a computer *b c *2 rdamedia
338 00 *a computerdisc *b cd *2 rdacarrier

5
336 00 *a fast billede *b sti *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

6
336 00 *a todimensionelt levende billede *b tdi *2 rdacontent
337 00 *a video *b v *2 rdamedia
338 00 *a videodisc *b vd *2 rdacarrier

7
336 00 *a kartografisk billede *b cri *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

_