Felt 336 Indholdstype Felt 338 Bærertype

Felt 337 Medietype

 i         indledende tekst
 a   G   M   betegnelse for medietype
 b   G   M   kode for medietype
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostFelt 337 anvendes til angivelse af medietype. Med medietype forstås typen af formidlingsudstyr eller afspiller, der kræves for at tilgå en manifestations indhold.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder betegnelsen for medietypen.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   audio
   computer
   mikroform
   mikroskopisk
   projiceret
   stereografisk
   umedieret
   video
   andet
   uspecificeret

Delfelt *b anvendes til kode for betegnelsen for medietypen. Der kan anvendes koder fra 'Term and Code List for RDA Media Types'.
Oplysningerne suppleres af indholdet i felt 009 delfelt *g og *h.

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilde til koden er 'rdamedia'.
Kilde til betegnelsen er den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for medietypen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
336 00 *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a bind *b nc *2 rdacarrier

2
336 00 *i Bog: *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *i Bog: *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *i Bog: *a bind *b nc *2 rdacarrier

3
336 00 *a opført musik *b prm *2 rdacontent
337 00 *a audio *b s *2 rdamedia
338 00 *a lyddisc *b sd *2 rdacarrier

4
336 00 *a computerprogram *b cop *2 rdacontent
337 00 *a computer *b c *2 rdamedia
338 00 *a computerdisc *b cd *2 rdacarrier

5
336 00 *a fast billede *b sti *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

6
336 00 *a todimensionelt levende billede *b tdi *2 rdacontent
337 00 *a video *b v *2 rdamedia
338 00 *a videodisc *b vd *2 rdacarrier

7
336 00 *a kartografisk billede *b cri *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

_