Felt 337 Medietype Felt 340 Fysisk beskrivelse af medie

Felt 338 Bærertype

 i         indledende tekst
 a   G   M   betegnelse for bærertype
 b   G   M   kode for bærertype
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostFelt 338 anvendes til angivelse af bærertype. Med bærertype forstås lagringsmedie. Indholdet i feltet specificerer indholdet i felt 337 ved at tage udgangspunkt i den type afspilningsudstyr, der kræves for at tilgå en manifestations indhold.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder betegnelsen for bærertypen.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   Audio:
   lydbælte
   lydcartridge
   lydvalse
   lyddisc
   lydrulle
   trådspole
   kassettebånd
   spolebånd
   lydsporsspole

   Computer:
   computerkort
   chipcartridge
   computerdisc
   computerdisccartridge
   computerbåndcartridge
   computerbåndkassette
   computerbåndspole
   online ressource

   Mikroform:
   mikrofilmhulkort
   mikrofiche
   mikrofichekassette
   mikrofilmcartridge
   mikrofilmkassette
   mikrofilmspole
   mikrofilmrulle
   mikrofilmstrimmel
   microopaque

   Mikroskopisk:
   objektglas

   Projiceret:
   filmcartridge
   filmkassette
   filmspole
   filmrulle
   filmstrimmel
   filmstrip
   filmstripcartridge
   transparent
   dias

   Stereografisk:
   stereografisk kort
   stereografisk disc

   Umedieret:
   kort
   flipover
   genstand
   rulle
   ark
   bind

   Video:
   videocartridge
   videokassette
   videodisc
   videobåndspole

   andet
   uspecificeret

Delfelt *b anvendes til kode for betegnelsen for bærertypen. Der kan anvendes koder fra 'Term and Code List for RDA Carrier Types'.
Oplysningerne suppleres af indholdet i felt 009 delfelt *g og *h.

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilde til koden er 'rdacarrier'.
Kilde til betegnelsen er den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for bærertypen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
336 00 *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a bind *b nc *2 rdacarrier

2
336 00 *i Bog: *a tekst *b txt *2 rdacontent
337 00 *i Bog: *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *i Bog: *a bind *b nc *2 rdacarrier

3
336 00 *a opført musik *b prm *2 rdacontent
337 00 *a audio *b s *2 rdamedia
338 00 *a lyddisc *b sd *2 rdacarrier

4
336 00 *a computerprogram *b cop *2 rdacontent
337 00 *a computer *b c *2 rdamedia
338 00 *a computerdisc *b cd *2 rdacarrier

5
336 00 *a fast billede *b sti *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

6
336 00 *a todimensionelt levende billede *b tdi *2 rdacontent
337 00 *a video *b v *2 rdamedia
338 00 *a videodisc *b vd *2 rdacarrier

7
336 00 *a kartografisk billede *b cri *2 rdacontent
337 00 *a umedieret *b n *2 rdamedia
338 00 *a ark *b nb *2 rdacarrier

_