Felt 338 Bærertype Felt 344 Lydkarakteristika

Felt 340 Beskrivelse af fysisk medium

 i         indledende tekst
 a   G   M   basismateriale
 b   G   M   størrelse
 c   G   M   anvendt materiale i øvrigt
 d   G   M   produktionsmetode
 e   G   M   montage/ramme
 f   G   M   hastighed og reduktion
 g   G   M   farveindhold
 h   G   M   placering indenfor medium
 j   G   M   generation
 k   G   M   layout
 m   G   M   bogformat
 n   G   M   skriftstørrelse
 o   G   M   polaritet
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostFelt 340 anvendes til en udvidet beskrivelse af et materiales fysiske karakteristika, når der ønskes en mere detaljeret eller specifik beskrivelse end den overordnede, som inddateres i felt 300.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder oplysninger om det fysiske eller kemiske materiale fx plast, acetat, glas, eller træ, som ressourcen er lavet af, eller hvorpå informationen er optaget eller lagret. Anvendes oftest, når den ressource, der beskrives, er et billedmateriale eller en genstand, men kan fx også være boglige materialer til småbørn i plast eller stof.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   acetat
   akrylmaling
   aluminium
   elfenbenskarton
   lærred
   karton
   pap
   keramik
   kridt
   trækul
   diacetat
   diazo
   farvestof
   glas
   gouache
   grafit
   hardboard
   illustrationsplade
   blæk
   elfenben
   lak
   læder
   magnetiske partikler
   metal
   nitrat
   oliemaling
   papir
   pergament
   pastelfarve
   gips
   plastic
   polyester
   porcelæn
   gummi
   sikkerhedsbase
   shellak
   sølvhalogenid emulsion
   skind
   sten
   syntetisk
   tempera
   tekstil
   stof
   triacetat
   vellum
   vesikuløs emulsion
   vinyl
   akvarel
   voks
   træ

Delfelt *b indeholder oplysninger om størrelse.

Delfelt *c indeholder oplysninger om øvrigt anvendt materiale, som er påført eller applikeret basismaterialet.

Delfelt *d indeholder oplysninger om den metode eller teknik med hvilken informationen er overført basismaterialet fx trykning, fotokopiering, støbt, prægning, litografi.
Der kan anvendes betegnelser fra RDAs vokabular for produktionsmetoder.

Delfelt *e indeholder oplysninger om et evt. fysisk materiale til støtte for basismaterialet i form af montage eller ramme.

Delfelt *f indeholder oplysninger om optage- eller afspilningshastighed eller størrelsesforhold fx omdrejningshastighed eller oplysning om reduktionsforhold.
Betegnelser for reduktionsforhold hentes fra RDAs vokabular for reduktionsforhold.

Delfelt *g indeholder oplysninger om farveindhold. Der kan anvendes følgende betegnelser:
   monokrom
   polykrom

Delfelt *h indeholder oplysninger om den specifikke placering af den beskrevne del indenfor basismaterialet.

Delfelt *j indeholder oplysninger om forholdet mellem original og reproduktion.
Der kan anvendes betegnelser fra RDAs vokabular for generation.

Delfelt *k indeholder oplysninger om layout.
Der kan anvendes betegnelser fra RDAs vokabular for layout.

Delfelt *m indeholder oplysninger om bogformat.
Der kan anvendes betegnelser fra RDAs vokabular for bibliografisk format.

Delfelt *n indeholder oplysninger om skriftstørrelse.
Der kan anvendes følgende betegnelse:
   stor skrift
   ekstra stor skrift
   jumbo braille

Delfelt *o indeholder oplysninger om polaritet.
Der kan anvendes følgende betegnelse:
   positiv
   negativ
   blandet polaritet

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilder kan være relevante RDA Vocabulary Encoding Schemes eller den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Hvis delfelt *6 anvendes for flere forskellige dataelementer, bør feltet gentages.


Eksempler
1
340 00 *a acetat *b 35 mm

2
340 00 *b 12 cm
(compact disc)

3
340 00 *a plastic *b 14 cm
(badebog for småbørn)

_