Felt 340 Beskrivelse af fysisk medium Felt 345 Projektionskarakteristika

Felt 344 Lydkarakteristika

 w        indledende tekst
 a   G   M   indspillingskarakteristika
 b   G   M   optagemedie
 c   G   M   omdrejningshastighed
 d   G   M   rillekarakteristika
 e   G   M   lydsporskonfiguration
 f   G   M   båndkonfiguration
 g   G   M   afspilningskanaler
 h   G   M   særlige afspilningskarakteristika
 i   G  U  lydindhold 
 j    G   U  originaloptagelse og lagringsteknik
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 344 anvendes til beskrivelse af et materiales lydkarakteristika.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder oplysninger om indspilningskarakteristika.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   analog
   digital

Delfelt *b indeholder oplysninger om optagemedie.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   magnetisk
   magneto-optisk
   optisk

Delfelt *c indeholder oplysninger om omdrejningshastighed.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   o/min
   m/s
   cm/s
   b/s

Delfelt *d indeholder oplysninger om rillekarakteristika.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   grov rille
   mikrorille
   fin
   standard

Delfelt *e indeholder oplysninger om lydsporskonfiguration.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   centerspor
   kantspor

Delfelt *f indeholder oplysninger om antal tracks.

Delfelt *g indeholder oplysninger om lydkanaler.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   mono
   stereo
   kvadrofonisk
   surround

Delfelt *h indeholder oplysninger om særlige afspilningskarakteristika.
Der kan anvendes følgende betegnelser:ikke:
   CCIR kodet
   CX kodet
   dbx kodet
   Dolby
   Dolby-A kodet
   Dolby-B kodet
   Dolby-C kodet
   LPCM
   NAB standard

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilder kan være relevante RDA Vocabulary Encoding Schemes eller den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Hvis delfelt *6 anvendes for flere forskellige dataelementer, bør feltet gentages.


Eksempler
1
344 00 *a digital *b optisk *g surround *h Dolby

2
344 00 *a digital *2 rdatr
344 00 *b optisk *2 rdarm
344 00 *g stereo *2 rdacpc

_