Felt 344 Lydkarakteristika Felt 346 Videokarakteristika

Felt 345 Projektionskarakteristika for film

 w         indledende tekst
 a   G   M   fremvisningsformat
 b   G   M   projektionshastighed
 c   G  M  billedformatsværdi
 d   G  M    billedsformatsbetegnelse
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 345 anvendes til beskrivelse af et materiales projektionskarakteristika.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *a indeholder oplysninger om fremvisningsformat.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   3D
   Cinemiracle
   Cinerama
   Circarama
   IMAX
   multiprojector
   multiscreen
   Panavision
   standard silent aperture
   standard sound aperture
   stereoskopisk
   Techniscope

Delfelt *b indeholder oplysninger om projektionshastighed.
Projektionshastigheden angives som antal b/s (billeder pr. sekund).

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilder kan være relevante RDA Vocabulary Encoding Schemes eller den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for fremvisningsformatet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

_