Felt 345 Projektionskarakteristika for film Felt 347 Digitale filkarakteristika

Felt 346 Videokarakteristika

 i         indledende tekst
 a   G   M   videoformat
 b   G   M   transmissionsstandard
 2         kilde til oplysningerne
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostFelt 346 anvendes til beskrivelse af et materiales videokarakteristika.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a indeholder oplysninger om videoformat.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   8 mm
   Betacam
   Betacam SP
   Betamax
   CED
   D-2
   EIAJ
   Hi-8 mm
   laser optical
   M-II
   Quadruplex
   Super-VHS
   Type C
   U-matic
   VHS

Delfelt *b indeholder oplysninger om transmissionsstandard.
Der kan anvendes følgende betegnelser:
   HDTV
   NTSC
   PAL
   SECAM

Delfelt *2 anvendes til angivelse af kilde til betegnelse eller kode.
Kilder kan være relevante RDA Vocabulary Encoding Schemes eller den danske RDA-profil.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for videoformatet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Hvis delfelt *6 anvendes for flere forskellige dataelementer, bør feltet gentages.


Eksempel
1
346 00 *b NTSC *2 rda

_