Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau Felt 017 ID-nummer på første udgave

Felt 016 ID-nummer på værtspublikation

Feltet kan ikke gentages

 a      M   ID-nummer på værtspublikation


Felt 016 kan anvendes til ID-nummer på værtspublikationen for en I-analysepost. Feltet vil forekomme i nationalbibliografiske I-analyseposter.


Den bibliografiske reference, værtspublikationens titel mv., kan inddateres i felt 557 (periodica) eller 558 (monografier).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
001 00 *a [Analysepostens ID-nummer]
004 00 *a i
008 00 *t a
016 00 *a [Værtspublikationens ID-nummer] (periodicum eller monografi)

_