Felt 016 ID-nummer på værtspublikation Felt 018 ID-nummer på anden post for samme materiale

Felt 017 ID-nummer på første udgave

Feltet kan ikke gentages

 a      M   ID-nummer på første udgave


Felt 017 indeholder første udgaves ID-nummer og anvendes, når man vil sikre fremvisning af alle udgaver via søgning på ét nummer.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
001 00 *a [Postens ID-nummer]
017 00 *a [Første udgaves ID-nummer]
250 00 *a 3. udgave

_