Felt 017 ID-nummer på første udgave Felt 020 Nationalbibliografisk nummer

Felt 018 ID-nummer på anden post for samme materiale

 a   G   M   ID-nummer på anden post for samme materiale


Felt 018 kan anvendes, når samme materiale er katalogiseret på flere måder, fx dels separat, dels kollektivt som en del af en flerpoststruktur, eller til administrativ samling af poster, der indgår i en flerbindsstruktur, når disse samles i én post.
Feltet kan anvendes, hvis man vil sikre fremvisning af alle poster via søgning på ét nummer.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
001 00 *a 49443781
245 00 *a Small Great Nation
(Periodica singlepost)

001 00 *a 49443803
018 00 *a 49443781
245 00 *a Small Great Nation
(Årbogspost i flerbindsstruktur)

2
001 00 *a 54037430
004 00 *a h
(Hovedpost i flerbindsstruktur)

001 00 *a 46989066
014 00 *a 54037430
(Bindpost i flerbindsstruktur)

001 00 *a 46989066
018 00 *a 54037430
(Samlet post)

_