Felt 018 ID-nummer på anden post for samme materiale Felt 021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 020 Nationalbibliografisk nummer

 a      M   landekode for nationalbibliografi
 b   G  M   nationalbibliografisk nummer
 c   G   M   nationalbibliografisk institutions systemnummer og/eller post-id
 x   G   M   fejltrykt nationalbibliografisk nummer
 2       kilde til nationalbibliografisk nummer


Tildeling af nationalbibliografisk nummer i felt 020 er forbeholdt nationalbibliografiske institutioner.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *a anvendes samme landekode som i felt 008 delfelt *b. Koden kan derfor maskingenereres, dog ikke hvis delfelt *b er gentaget i felt 008. Bemærk, at ifølge DS/ISO 3166 skal koderne kunne fremvises med versaler. De kan dog inddateres med små bogstaver som i felt 008.


Eksempler

1
020 00 *a DE *b 88,A32,0560
(Importeret tysk nationalbibliografisk post, hvor dataindholdet i delfelt *a ved modtagelsen var med versaler)

2
020 00 *a dk *b 73559
(Post inddateret af Statens Mediesamling) 

3
020 00*b GB99X4515 *2 bnb
020 00 *b GBA058269 *2 bnb

_