Felt 021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår Felt 023 Producentens stregkode

Felt 022 ISSN og/eller anskaffelsesvilkår

 a      V   ISSN
 b   G   V   tilføjelse (til ISSN)
 c     M   bindtype
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 l      V   ISSN-L
 x   G  V   fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISSN
 z   G   V   fejlagtigt tildelt ISSN (ISSN Network)
 5      kode for institution
 6   G    unikt id for autoritetspost


ISSN = International standard serial number (ISO 3297)1

Tildeling af ISSN til felt 022 er forbeholdt ISSN-centre.

I periodicaposter inddateres feltet, hvis ISSN findes i materialet.
I monografiposter inddateres seriens ISSN ikke i felt 022, men sammen med seriebetegnelsen i felt 440 og 840.

ISSN er en éntydig identifikation af et periodicum. Til ISSN er knyttet en éntydig nøgletitel (se felt 222 ).

ISSN består af 8 cifre. Tallene er ikke - som i ISBN - betydningsbærende. Sidste ciffer er kontrolciffer.
ISSN inddateres med bindestreg mellem 4. og 5. ciffer.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISSN', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.


Delfelterne *a *b *l *x *z beskriver LRM-entiteten værk.
Delfelterne *c og *d beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *d kan anvendes til oplysning om pris og udleveringsforhold, fx valutabeløb, betalingsform, salgsbegrænsning og i nyt delfelt *d: særpris, rabatpris, fællespris for flere styk eller lignende.

Delfelt *l anvendes til ISSN, der lænker forskellige medieversioner.

Delfelt *x anvendes til ISSN, der er trykt i materialet, men er fejlagtigt, fx manglende cifre eller et ISSN, der tilhører et andet periodicum.

Delfelt *z er forbeholdt ISSN Network. Delfelt *z indeholder et ISSN, der fejlagtigt har været tildelt det pågældende periodicum.


Eksempler
1
022 00 *a 0906-1169

2
022 00 *a 0105-0958 *c hft. *d kr. 70,00 årligt *d kr. 7,25 pr. nr.

3
022 00 *a 0358-755X *b korrigeret *x 0355-0362

4
022 00 *a 0027-7495 *b korrigeret *x 0027-7459 *b fejltrykt


1. DS/ISO 3297. Documentation - International standard serial numbering (ISSN) (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.
_