Felt 022 ISSN og/eller anskaffelsesvilkår Felt 024 ISRC

Felt 023 Producentens stregkode

 a      M   stregkode
 b      M   valide stregkoder (EAN-numre)
 c   G  M    tilføjelse (til stregkode)
 x   G   M    fejltrykt eller fejlagtigt anvendt stregkode


Feltet anvendes til materialets "medfødte" stregkode, dvs den stregkode som producenten giver materialet. Hvis et materiale indeholder såvel en valid stregkode som en anden stregkode, inddateres disse numre i hvert sit felt 023.
Den anbefalede rækkefølge vil være at inddatere den valide stregkode i det første felt 023.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


_