Felt 023 Producentens stregkode Felt 025 International standard-identifikator

Felt 024 ISRC

 a   G   M   ISRC
 b   G   M   tilføjelse (til ISRC)
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 x   G  M   fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISRC


ISRC = International standard recording code (ISO 3901)1

ISRC knytter sig til den enkelte optagelse ("skæring"). Hvis felt 024 indeholder ISRC til mere end én skæring, skal der følge et delfelt *b efter hver skæring. Et værk i flere satser kan fx have et ISRC til hver sats. Hvis det derimod drejer sig om flere forskellige værker, skal de have hvert sit felt 024.

ISRC er alfanumerisk og består af 12 tegn, der inddeles i 4 grupper: landekode (DS/ISO 3166), kode for første ejer, indspilningsår og titelnummer.
Der inddateres bindestreg mellem hver gruppe.
Poster konverteret fra MARC 21 vil være inddateret kompakt.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISRC', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Ved analyser inddateres ISRC i analysefelterne 770, 780 og 790 delfelt *z.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
024 00 *a SE-T38-66-30212
(Sverige, ejerkode, indspillet 1966, plade 302, skæring 12)

2
024 00 *a NLC018413261 *x NLC018403261
(Fremvisning: ISRC NL-C01-84-13261 ISRC (invalid) NL-C01-84-03261)


1. ISO 3901. International standard recording code. Practical guide (2nd edition). London : IFPI International ISRC Agency, 1992.
_