Felt 024 ISRC Felt 027 ISRN, STRN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 025 International standard-identifikator

 1         kode for entitetsniveau
 a         standard-identifikator
 b   G      tilføjelse (til standard-identifikator)
 c      M   bindtype
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 x   G      fejltrykt eller fejlagtigt anvendt standard-identifikator
 2         kilde til standard-identifikator


Delfelterne *c og *d beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet standard-identifikatoren udpeger: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.


Eksempler
1
025 00 *a J80 *2 LCclass

2
025 00 *a 10.1111/(ISSN)1742-7843 *2 doi

3
025 00 *a PA0025870 *2 CCP

_