Felt 025 International standard-identifikator Felt 028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 027 ISRN, STRN og/eller anskaffelsesvilkår

 a      M   ISRN eller STRN
 b   G   M   tilføjelse (til ISRN, STRN eller anskaffelsesvilkår)
 c      M   bindtype
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 x   G   M   fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISRN eller STRN


ISRN = International standard technical report number (ISO 10444)1

ISRN består af maksimum 36 tegn og sammensættes af tal, bogstaver og symboltegn. Det er opdelt i 3 grupper: rapportkode, sekvenskode og landekode (ikke obligatorisk) med mulighed for en lokal tilføjelse, som ikke indgår i det officielle nummer.

De enkelte grupper adskilles med dobbelt bindestreg (--). De enkelte dele af hver gruppe adskilles med skråstreg (/) eller bindestreg (-).


STRN = Standard technical report number (ANZI Z39.23)2

STRN består af maksimalt 34 tegn og sammensættes af tal, bogstaver og symboltegn. Det er opdelt i tre grupper: rapportkode, sekvenskode og lokal kode (ikke obligatorisk) til lokal tilføjelse, som ikke indgår i det officielle nummer.

De enkelte grupper adskilles med bindestreg (-), et-tegn ( ) eller plus-tegn (+). De enkelte dele af hver gruppe adskilles med skråstreg (/).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
027 00 *a FOA--89-40265/C--SE
(Försvarets Forskningsanstalt, 1989, 40265, Report C, Sverige)


1. DS/ISO 10444. Information og dokumentation - Internationalt standard teknisk rapport nummer (ISRN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.
2. ANS/NISO Z39.23-1997. Standard Technical Report Number (STRN). Format and Creation eller ANS Z39.23-1983. Standard Technical Report Number (STRN). Format and Creation.
_