Felt 027 ISRN, STRN og/eller anskaffelsesvilkår Felt 029 Fingerprint

Felt 028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår

 a      M   ISMN
 b   G   M   tilføjelse (til ISMN, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer)
 c      M   bindtype
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 x   G   M   fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISMN
 n   G   M   bestillingsnummer


ISMN anvendes kun til trykte musikalier (noder).


ISMN = International standard music number (ISO 10957)1

ISMN knytter sig til den enkelte del af et sammensat nodemateriale, fx partitur, korpartiturer og stemmer, og desuden tildeles det samlede materiale et fælles ISMN.

ISMN består af enten 13 eller 10 tegn.
13-cifrede ISMN består af: præfixet 979-0, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer.
13-cifrede ISMN inddateres kompakt eller med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele.
Ved visning skal nummerets fire dele adskilles med bindestreg.

10-cifrede ISMN består af: bogstavet M, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer.
10-cifrede ISMN inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele.
Poster konverteret fra MARC 21 vil være inddateret kompakt.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISMN', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *n indgår som en del af rekvisitionsdata i forbindelse med publicering af tilbudsmaterialer. I andre tilfælde inddateres oplysningen i felt 538.


Eksempler
1
028 00 *a 9790345123458

2
028 00 *a M-571-10051-1

3
028 00 *a M692006282
(Fremvisning: ISMN M69200-628-2)


1. DS/ISO 10957. Information og dokumentation - International standard for numre til noder (ISMN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.
_