Felt 028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår Felt 030 CODEN

Felt 029 Fingerprint

 a      M   1.-2. gruppe af karakteristika
 b      M   3.-4. gruppe af karakteristika
 c      M   datering
 d   G   M   antal bind eller dele
 r         fingerprintsystem
 s   G      kode for institution for hvilken feltet gælder


Fingerprint er en metode for éntydig identifikation af ældre bøger og småtryk. Fingerprintkoden dannes ved at tage grupper af bogstaver fra bestemte sider.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *r. Da der ikke findes en international standard for fingerprint, anbefales det at anføre, hvilket system der er benyttet (i forkortet form).


Eksempel
1
029 00 *a dete nkck *b vess lodo *c Anno Domini MDCXXVI *d 3 *s [institution]

_