Felt 029 Fingerprint Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog

Felt 030 CODEN

 a      M   CODEN
 x   G   M   fejlagtigt eller slettet CODEN


Tildeling af CODEN er forbeholdt International CODEN Section of Chemical Abstract Service.


CODEN designator er en entydig identifikation for videnskabelige og tekniske periodicatitler.
CODEN består af 6 tegn. Sidste tegn er kontroltegn (alfabetisk eller numerisk).

Maskingenerering: Den indledende tekst 'CODEN' inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
030 00 *a JCISD8

1
030 00 *a JACSAT

1
030 00 *a ASIRAF *x ASITAF

_