Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer

Felt 033 Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)

 a      M   Regions-, amtskommune- eller kommunenummer
 b      M   Regions-, amtskommune- eller kommunenavn


Felt 033 beskriver med kode/navn den region, amtskommune eller kommune, indholdet er knyttet til. Numrene er Indenrigsministeriets kommunekoder.

Feltet vil forekomme i poster fra Dansk lokalbibliografi.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til de officielle numre. Delfeltet kan indeholde numre fra både før og efter strukturreformen.

Delfelt *b anvendes til de navne, der svarer til nummeret i delfelt *a.


Eksempler
1
033 00 *a 355 *b Holeby Kommune

2
033 00 *a 360 *b Lolland Kommune

3
033 00 *a 035 *b Storstrøms Amtskommune

4
033 00 *a 1085 *b Region Sjælland

_