Felt 033 Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi) Felt 035 Systemkontrolnummer

Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer

 a         målestokstype
 b   G      konstant lineær vandret målestok
 c   G     konstant lineær lodret målestok
 d-g         koordinater
 h   G      vinkelmålforhold for stjernekort (millimeter til 1°)
 j-k        deklination
 m-n         rektascension
 p        forårspunkt
 r         afstand fra jorden
 s-t         g-ring
 x        startdato
 y         slutdato
 z        navn på himmellegeme uden for jorden


Felt 034 forekommer alene i poster konverteret fra MARC 21.

Forklaring på koderne findes i MARC 21 Field 034.

Oplysninger i klar tekst vedrørende tilsvarende data gives i felt 256.


Eksempler
1
034 00 *a a *b 2000000

2
034 00 *a a *b 1000000 *d W1293000 *e W1213000 *f N0521500 *g N0453000

3
034 00 *a a *b 126720 *d W0960730 *e W0955230 *f N0334900 *g N0332230
034 00 *a a *b 126720 *d W0974530 *e W0972630 *f N0332700 *g N0331230

_