Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer Felt 036 Library of Congress Control Number

Felt 035 Systemkontrolnummer

 a         systemkontrolnummer
 x   G      annulleret/ugyldigt kontrolnummer


Delfelt *a indeholder systemkontrolnummer inkl. præfiks på den tildelende organisation.
For danske biblioteker m.v. anvendes ISIL-koden som præfiks. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.

Feltet kan f.eks. anvendes til at afmærke FAUST-nummer i lokale poster ved download. FAUST-numre skal aht. entydig søgbarhed anføres i komprimeret form (dvs. uden mellemrum).


Eksempler
1
035 00 *a (DK-870970)04151461

2
035 00 *a (DK-870970)05408261
035 00 *a (DK-810010)01060678

3
035 00 *a (DK-830060)991000598549703861
035 00 *a (PHB)FrN002877n-45metropol_inst

4
035 00 *a (OCoLC)on1107357929
035 00 *a (OCoLC)1107357929

_