Felt 035 Systemkontrolnummer Felt 038 Opstillingskode for børnelitteratur mv.

Felt 036 Library of Congress kontrolnummer

Feltet kan ikke gentages

 a         LC kontrolnummer (LCCN)
 b   G      NUCMC kontrolnummer
 z   G      annulleret/ugyldigt kontrolnummer


Felt 036 forekommer alene i poster konverteret fra MARC 21.
Feltet ækvivalerer med MARC 21 Field 010.

Bemærk at numrene indeholder 12 tegn, samt at numrene kan indeholde blanktegn disse både som første og sidste ciffer.


Eksempler
1
036 00 *a ###85153773#

2
036 00 *a *a###00128534# *z ##2002227118

(# repræsenterer blanktegn)

_