Felt 040 Kode for katalogiseringsstandard Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad

Felt 041 Sprogkoder

 a   G   U   materialets sprog
 b   G   U   mellemoriginalens sprog
 c   G   U   originaludgavens sprog
 s   G   U   synkroniseret sprog
 p   G   U   sprog i parallel tekst
 d   G   U   sprog i resuméer
 e   G   U   sprog i mindre dele af materialet
 u   G   U   sprog i undertekster til film og multimedier
 q  G   U   fortalt for personer med synshandicap
 t   G  U  tekstet for personer med hørehandicap
 2      kilde for valgt kode  


Felt 041 anvendes til uddybning af sprogkoden i felt 008 delfelt *l, når denne ikke er tilstrækkelig.
Feltet kan forekomme i poster uden felt 008 delfelt *l (fx instrumentalmusik).

Liste over sprogkoder findes som Bilag D.

Note om materialets sprog, se felt 508.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelterne *a *p og *s anvendes til hovedsprogene i materialet.


Eksempler
1
008 00 *l mul
041 00 *a dan *a swe *a eng
(Blandet tekst på dansk og svensk og engelsk)

2
008 00 *l mul
041 00 *p dan *p swe *p eng
(Parallelle tekster på dansk, svensk og engelsk)

3
008 00 *l dan
041 00 *a dan *d swe *d eng
(Tekst på dansk, resuméer på svensk og engelsk)

4
008 00 *l dan
041 00 *a dan *b swe *c eng
(Tekst på dansk, oversat fra svensk, oprindelig engelsk)

5
008 00 *l mul
041 00 *a dan *a eng *u dan
(Video med dansk tale, samt engelsk tale med danske undertekster)

6
008 00 *l mul
041 00 *a swe *u dan *a dan
(Integreret materiale: video med svensk tale og danske undertekster, bog med dansk tekst)

7
008 00 *l ger
041 00 *a ger *e eng *e fre
(Sange med tysk tekst, indledning og noter på tysk, engelsk og fransk)

8
041 00 *e ger *e eng *e fre
(Musikalier med indledning og noter på tysk, engelsk og fransk)

_