Felt 041 Sprogkoder Felt 043 Kode for geografisk område

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad

 a      M   samlet lix-tal
 b      M   specifikation af lix-tal
 c      M   lettal


Lix = Læsbarheds-index.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *a inddateres det samlede lix-tal, som er summen af den gennemsnitlige meningslængde (Ml) (punktumlængde) og procenttallet for lange ord (Lo) (lange ord = ord på mere end 6 bogstaver). Disse tal specificeres i delfelt *b.
Lix-tallet anføres som et helt tal, meningslængde og lange ord med én decimal.

Den indledende tekst 'Lix' inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.


Eksempler
1
042 00 *a 33 *b Ml 12,2 + Lo 20,6

2
042 00 *c 11

_