Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad Felt 044 Pædagogiske fagkoder (FUI)

Felt 043 Kode for geografisk område

 a   G   V   kode for geografisk område
 b   G   V   lokal kode
 c   G   V   ISO-kode
 2   G      kilde til lokal kode
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 043 forekommer alene i poster konverteret fra MARC 21.
Forklaring på koderne findes i MARC 21 Field 043.

Felt 043 beskriver i kodet form det geografiske område, som værket emnemæssigt dækker.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet

_