Felt 050 Library of Congress klassifikation Felt 070 National Agricultural Library klassifikation

Felt 060 National Library of Medicine klassifikation

 a   G   V   National Library of Medicine klassifikation
 b         udvidelse
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 060 forekommer i poster fra National Library of Medicine, men anvendes også af en række medicinske biblioteker i Danmark.
Forklaring på koderne findes i MARC 21 Field 060.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.


Eksempel
1
060 00 *a W1 *b Be 357 Bd. 1 1973 *a WW 166 M43K 1973

_