Felt 070 National Agricultural Library klassifikation Felt 080 UDK

Felt 079 Deutsche Bibliothek klassifikation

 a   G   V   Deutsche Bibliothek klassifikation
 c   G   V   underdeling af Deutsche Bibliothek klassifikation
 x      V   systemkode
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 079 forekommer i poster fra Deutsche Bibliothek, men anvendes ikke af danske biblioteker.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.


Eksempel
1
079 00 *a 14

_