Felt 079 Deutsche Bibliothek klassifikation Felt 082 DDC

Felt 080 UDK

 a      V   UDK-notation
 b         udvidelse
 x   G   V   UDK-tillægstal
 2         UDK-udgave
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


UDK = Det universelle decimalklassifikationssystem.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.


Eksempler
1
080 00 *a 631.321:631.411.3

2
080 00 *a 616.89-008.441.33:343.915
080 00 *a 613.83:343.915

_