Felt 080 UDK Felt 085 British Catalogue of Music klassifikation

Felt 082 DDC

 a   G   V   basisnummer
 b   G   V   udvidelse
 c         DDC-udgave
 d         kode for skønlitteratur
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


DDC = Dewey Decimal Classification.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.

Eksempler
1
082 00 *a 629.136 *b 16 *b 0941 *c 19

2
082 00 *a 823 *b .912 *d F *c 19

3
082 00 *a 940.3 *b 14 *c 19
082 00 *a 940.53 *b 11 *c 19

4
082 00 *a792.8/2 *c 23/eng/20190402

 

_