Felt 090-095 Lokale felter Felt 100 Navn på personligt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk

Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur

 a-t         defineres lokalt (se dog nedenfor)
 u         tilgængelighed
 v-y         defineres lokalt
 z         biblioteksnummer


Felt 096-099 anvendes til lokale opstillingssignaturer og lignende informationer.

Det anbefales først og fremmest at anvende felt 096.

Delfelter defineres lokalt. Delfelterne *a til *t og *v til *y kan anvendes.
Det anbefales, at delfelt *u anvendes til oplysninger om lokal tilgængelighed, fx information af typen 'Bortkommet' eller 'Udlånes ikke'. Se også felt 096 delfelt *r.


Anbefaling for brug af felt 096

Felt 096 Lokal opstillingssignatur

 f         fagsal, filial, magasin
 x   G      eksemplartal, eksemplarantal
 a         opstilling
 b         tilføjelse til opstilling
 c         numerus currens
 r         kode for tilgængelighed
 l         læsesal, håndbogssamling
 u         tilgængelighed
 z         biblioteksnummer


Når felt 096 anvendes, er delfelt *z obligatorisk ved udveksling.

I delfelt *x kan ved gentagelse af feltet oplyses eksemplarnummer. Delfeltet kan dog også anvendes til oplysning om antal eksemplarer med samme opstilling.

Delfelt *r Kode for tilgængelighed
Der anvendes følgende koder:
   a Udlånes ikke
   b Interurbanlånes ikke automatisk
   c Udlånes ikke men kopi tages
   d Udlånes kun til bevogtede læsesale
   e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt
   f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
   g Udlånes kun til egne brugere

Hvis feltet indeholder delfelt *u men ikke delfelt *r dannes i den nationale infrastruktur et delfelt *r med værdien 'a'.
Der er på danbib.dk nærmere vejledning om anvendelsen i DanBib og bibliotek.dk af disse koder.

Delfelt *z indeholder dataleverandørens biblioteksnummer. Se http://www.slks.dk/

Eksempler

1
096 00 *r a *u Håndbog – udlånes ikke *z 800010
(Håndbog, som ikke udlånes, afspærres med koden a for bestillinger i bibliotek.dk)

2
096 00 *r a *z 800010
(Titel udelukket fra udlån uden specifikation af årsag)

3
096 00 *r b *z 860830
(Kode b anvendes, når materialet ikke interurbanudlånes, hvis brug aktuelt er forbeholdt bibliotekets egne brugere)

_