Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur Felt 110 Navn på korporativt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk

Felt 100 Navn på personligt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk

Feltet kan ikke gentages

 1         kode for entitetsniveau
 a         efternavn eller fornavn alene
 h         fornavne
 k         fuldt udskrevne fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 b   G      relationsbetegnelse
 2       kode for kilde til indhold
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 100 anvendes til angivelse af et personligt ophav. Brug af feltet indikerer enten at ophavet er hovedansvarligt i forhold til andre ophav nævnt i felt 700 eller er det førstnævnte af flere hovedansvarlige ophav.
Felt 100 anvendes ved etablering af autoriseret søgeindgang for et værk eller udtryk, når denne er valgt som bestående af første hovedansvarlige ophav i kombination med værkets titel.

Såfremt der er overensstemmelse mellem indholdet i felt 100 og det ophav, der ønskes opstillet under i folkebibliotekerne, anvendes felt 100 ligeledes som del af opstillingen.
Såfremt der i opstillingen skal ses bort fra det ophav, der er nævnt i felt 100, angives dette i felt 238.

Idet felt 100 og felt 110 af bl.a. folkebiblioteker bruges som del af lokal opstilling, kan felt 100 ikke forekomme samtidig med felt 110 i samme post.

Hvis felt 100 forekommer i posten, fungerer det samtidig som felt 700 inkl. delfelt *q.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet personen relaterer sig til: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h.
Delfeltet vil bl.a. forekomme i poster konverteret fra MARC 21.

Delfelt *f anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til personnavnet. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f.

Delfelt *c anvendes til dato forbundet med personen, hvilket typisk vil være fødsels- eller/og dødsår.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relations- eller funktionsbetegnelser, der i øvrigt kan forekomme i delfelt *4 i kodet form.

Delfelt *4 anvendes til koder for relationsbetegnelse. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for personen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
100 00 *1 v *a Shakespeare *h William

2
100 00 *1 v * Andersen *h H. C. *c f. 1805 *4 aut *6 (DK-870979)68058953

3
100 00 *1 v *a Rosnay *h Tataiana de *c 1961- *4 aut *6 (FrPBN)12235100 *6 (isni)0000000121022370

4
100 00 *1 v *a Dumas *h Alexandre *c 1802-1870 *4 aut

Se også eksempler i felt 700 vedr. formatering i delfelter.

_