Felt 110 Navn på korporativt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk Felt 222 Nøgletitel (ISSN Network)

Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)

 a      V   nøgletitel, forkortet
 b      V   identificerende tilføjelse, forkortet


Tildeling af forkortet nøgletitel er forbeholdt ISSN-centre.

Nøgletitlen er en éntydig titel, der er tildelt et periodicum af ISSN Network, og som er uadskillelig fra sit ISSN.
Forkortelserne følger List of Title Word Abbreviations (LTWA).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
210 00 *a Dan. tidsskr.artik.
222 00 *a Danske tidsskriftartikler

2
210 00 *a Dan. kommuner *b Kbh., 1980
222 00 *a Danske kommuner *b København. 1980

_