Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network) Felt 238 Ophav og titel ved alternativ opstilling

Felt 222 Nøgletitel (ISSN Network)

 a      V   nøgletitel
 b      V   identificerende tilføjelse


Tildeling af nøgletitel er forbeholdt ISSN-centre.

Nøgletitlen er en éntydig titel, der er tildelt et periodicum af ISSN Network, og som er uadskillelig fra sit ISSN.
I periodicaposter fra ISSN Danmark, der indeholder felt 022 *a, men ikke felt 222, er indholdet i felt 245 *a nøgletitel.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
222 00 *a Alt om hunden

2
222 00 *a FSC publication. Series A
245 00 *a FSC publication *n Series A

3
222 00 *a Meddelelse *b Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri
245 00 *a Meddelelse *æ Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri

4
222 00 *a Volunteer *b Washington
245 00 *a Volunteer *ø Washington

_