Felt 222 Nøgletitel (ISSN Network) 240 Værk og udtryk manifesteret

Felt 238 Ophav og titel ved alternativ opstilling

Feltet kan ikke gentages

 a         efternavn eller fornavn alene eller korporationsnavn
 h         fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 t         opstillingstitel
 p         standardtitel som opstillingstitel
 n   G      numerisk betegnelse for del af værk eller for et musisk værk
 s   G      titel på del af værk
 o   G      værkkategori
 y         titel på supplement
 ø         identificerende tilføjelse (værk)
 j         identificerende tilføjelse (udtryk)
 z         kode for fravalg af ophav som opstilling


Felt 238 anvendes primært af danske folkebiblioteker til angivelse af ophav og titel som opstilling, når opstillingsophav er forskellig fra det angivne ophav i felt 100/110, eller når opstillingstitlen afviger fra den angivne titel i felt 245.


I delfelt *t angives den titel, som materialet ønskes opstillet efter, når denne afviger fra titlen i felt 245, og ikke er en standardtitel for musik eller film.

I delfelt *p angives standardtitel for musik eller film, når denne ønskes anvendt som opstillingstitel og afviger fra titlen i felt 245.

Delfelterne *t og *p er hinanden gensidigt udelukkende, og må ikke forekomme samtidigt i feltet.

I delfelt *z angives med kode, om et ophav nævnt i felt 100 eller 110 skal ignoreres som opstillingselement. Delfelt *z anvendes kun såfremt felt 238 *a ikke er anvendt.
Der anvendes følgende kode:

   1 Fravalg af ophav nævnt i felt 100 eller 110 som opstilling (Koden er et et-tal)

Eksempler
1
100 00 *a Schumacker *h Karen *4 aut
238 00 *a Lartigau *h Eric *t La famille Bélier *y Øvehæfte
245 00 *a La famille - øvehæfte *c en film af Éric Lartigau
(Materialet, øvehæftet, ønskes opstillet sammen med hovedmaterialet som: Lartigau, Eric: La famille Bélier. Øvehæfte
Felt 100 ignoreres i opstillingssammenhæng, fordi et andet ophav fremgår af felt 238 delfelt *a mv.)

2
238 00 *p Alle præsidentens mænd
245 00 *a All the president's men
(Materialet ønskes opstillet under den danske standardtitel: Alle præsidentens mænd)

3
100 00 *a Mozart *h Wolfgang Amadeus *4 cmp
238 00 *p Tryllefløjten *o Udvalg *j Bøhm
240 00*a Die Zauberflöte *o Udvalg *j Bøhm
245 00 *a Die Zauberflöte (highlights) *e Vienna State Opera Chorus *e Vienna Philharmonic *e dirigent: Karl Böhm
(Materialet ønskes opstillet under ophavet i felt 100 i kombination med den danske uniforme titel: Mozart, Wolfgang Amadeus: Tryllefløjten)

4
100 00 *a Kjeldsen *h Niels *c f. 1960-08-30 *4 aut
238 00 *t GO atlas til overbygningen og gymnasiet *y Atlasøvelser *z 1
245 00 *a Atlasøvelser - GO atlas til overbygningen og gymnasiet *e Niels Kjeldsen og Ove Pedersen
(Materialet, Atlasøvelser, ønskes opstillet sammen med hovedmaterialet, GO atlas. Ophavet til Atlasøvelser ønskes ignoreret som opstillingselement, da hovedmaterialet er opstillet under titlen)

_