Felt 238 Ophav og titel ved alternativ opstilling 242 Oversat titel

240 Manifesteret værk eller udtryk

Feltet kan ikke gentages

 a      V   foretrukken titel for værket
 b      V   rest af titel
 t      V   standardtitel
 c   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 s   G   V   titel på del af værket
 e      V   nummer inden for art og besætning
 f      V   opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
 g      V   undernummer af opusnummer
 o   G   V   værkets art eller form
 q      V   version
 u      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 d      U   originalbesætning
 h      U   toneart
 k      U   arrangement
 m   G   U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 j      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 2       kode for kilde til indhold
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 240 anvendes til beskrivelse af det værk og evt. det udtryk, som er manifesteret i et givet materiale.
Flere indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.

Når feltet anvendes er indhold i delfelt *a eller delfelt *6 obligatorisk.


Indhold i delfelterne *a *b *t *c *n *s *e *f *g *o *q *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *d *h *k *m *r og *j beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til den foretrukne titel for værket, og bør angives når denne adskiller sig fra manifestationens titel i felt 245.

Delfelt *b anvendes til rest af den foretrukne titel for værket.

Delfelt *t anvendes til standardtitel på musik eller film, når denne ikke anvendes som opstilling i felt 239.

Delfelt *c anvendes til et tilnavn, som værket også er almindelig kendt under.

Delfelt *n kan både anvendes til at angive en numerisk - eller alfabetisk - betegnelse for del af et værk og til angivelse af en numerisk betegnelse for et musisk værk.

Delfelterne *d *e *f *g *h og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser.

Delfelterne *o *q *u og *ø anvendes kun, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *o anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *o anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *q anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af versionstype.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori, en datering eller en versionstype.

Delfelterne *m *r og *j anvendes kun, hvis entydig identifikation af udtrykket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *m kan indeholde betegnelser for indholdstype som i felt 336.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *j anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder et sondringselement, som ikke er udtrykkets sprog.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis der alene er angivet dataelementer, der beskriver værket, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis der er angivet dataelementer, der beskriver et bestemt udtryk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
240 00 *a Une taupe à Washington
245 00 *a En muldvarp i Washington

2
240 00 *a A town like Alice *j Ved Elly Sandal
245 00 *a Arven *e Nevil Shute

240 00 *a A town like Alice *j Ved Mich Vraa
245 00 *a Fem sorte høns *e Nevil Shute

3
240 00 *a Martin Chuzzlewit *6 http://viaf.org/viaf/181441183
245 00 *a The life and adventures of Martin Chuzzlewit *e Charles Dickens

4
240 00 *a Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja *n Sarja B *s Tutkimusraportit ja kokoomateokset

5
240 00 *t Mestersangerne i Nürnberg
245 00 *a Die Meistersinger von Nürnberg *e Richard Wagner

6
240 00 *a Sonate *d violin, klaver

7
240 00 *a Strygekvartet *e nr. 1-6 *f op. 18 *j skitser
245 00 *a ... *e Ludwig van Beethoven

8
240 00 *a Symfoni *e nr. 24 *f Hob. I:24 *h D-dur
245 00 *a Symphony in D-major *e Joseph Haydn

9
240 00 *a Musikalisches Opfer *s Udvalg *k arr.
245 00 *a ... *e Johann Sebastian Bach

10
240 00 *t Nibelungens ring *s Valkyrien *m tekst *r eng *r ger
245 00 *a ... *e Richard Wagner

_