Felt 245 Manifestationstitel og ophavsangivelse Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk

Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk

Feltet kan ikke gentages

 g      M   numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
 a   G   M   sektionstitel
 m   G   M   materialebetegnelse
 c   G   M   sektionsundertitel og anden titelinformation
 p   G   M   parallel sektionstitel
 x   G   M   sektionstitel på tilføjet værk af andet ophav
 e   G   M   ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f   G   M   ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 t   G   M   parallel ophavsangivelse
 w   G   M   udgavebetegnelse
 h   G   M   hjemsted for forlag, distributør el lign.
 i   G   M   navn på forlag, distributør el lign.
 j      M   udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k      M   fysisk beskrivelse
 s   G   M   serieangivelse
 n   G   M   numerisk eller alfabetisk betegnelse for underserie
 o   G   M   titel på underserie
 v   G   M   nummer i serien
 l   G   M   generel note
 r   G   M   sektionens ISBN (13-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 z   G   M   sektionens ISBN (10-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 u   G   M   URL
 y   G   M   tekst til link


Felt 247 anvendes ved formatering af flerbindsværkers sektionsspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post.
Der oprettes en post pr. sektion i flerbindsværket. Hver post skal indeholde identiske fællesoplysninger for hele værket, sektionsspecifikke oplysninger i felt 247, samt bindspecifikke oplysninger for hvert bind der indgår i sektionen i hvert sit felt 248.

Ved katalogisering af flerbindsværker anvender DBC metoden, hvor hovedpost, sektionsposter og bindposter formateres separat i hver sin post og linkes via felt 014 og 015.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *g medtages kun, hvis der findes en sektionsnummerering eller anden sektionsbetegnelse. Der skal altså ikke konstrueres en sektionsnummerering af hensyn til formatet.

Delfelt *r anvendes til angivelse af sektionens 13-cifrede ISBN. ISBN-13 inddateres kompakt.

Delfelt *z anvendes til angivelse af sektionens 10-cifrede ISBN. ISBN-10 inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 247 indeholder henvisning til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
URI, URL eller PURL for det komplette materiale inddateres i felt 856. Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempel
1
245 00 *a Danmarks Kirker
247 00 *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.] *k 4 bd. : ill. ; 28 cm
248 00 *g 4 *h København *i Gad *j 1975 - *k 2176-2926
260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933 -

_