Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk Felt 250 Udgavebetegnelse

Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk

 g      M   numerisk eller alfabetisk betegnelse for bind
 a   G   M   bindtitel
 m   G   M   materialebetegnelse
 c   G   M   undertitel og anden titelinformation
 p   G   M   parallel bindtitel
 x   G   M   bindtitel på tilføjet værk af andet ophav
 e   G   M   ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f   G   M   ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 t   G   M   parallel ophavsangivelse
 w   G   M   udgavebetegnelse
 h   G   M   hjemsted for forlag, distributør el lign.
 i   G   M   navn på forlag, distributør el lign.
 j      M   udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k      M   fysisk beskrivelse
 s   G   M   serieangivelse
 n   G   M   numerisk eller alfabetisk betegnelse for underserie
 o   G   M   titel på underserie
 v   G   M   nummer i serien
 l   G   M   generel note
 r   G   M   bindets ISBN (13-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 z   G   M   bindets ISBN (10-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 u   G   M   URL
 y   G   M   tekst til link


Felt 248 anvendes ved formatering af flerbindsværkers bindspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Feltet anvendes ikke til at katalogisere et supplement, der knytter sig til en enkeltstående monografisk udgivelse.
Oplysninger vedrørende det enkelte bind anbringes i hvert sit felt 248. "Bind" dækker i denne sammenhæng bredt og omfatter registre, supplementer m.v. der i dette felt sidestilles med de øvrige dele af flerbindsværket.

Ved katalogisering af flerbindsværker anvender DBC metoden, hvor hovedpost, sektionsposter og bindposter formateres separat i hver sin post og linkes via felt 014 og 015.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *g medtages kun, hvis der findes en bindnummerering eller anden bindbetegnelse. Der skal altså ikke konstrueres en bindnummerering af hensyn til formatet.

Delfelt *r anvendes til angivelse af bindets 13-cifrede ISBN. ISBN-13 inddateres kompakt.

Delfelt *z anvendes til angivelse af bindets 10-cifrede ISBN. ISBN-10 inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 248 indeholder henvisning til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 247 indeholder henvisning til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
URI, URL eller PURL for det komplette materiale inddateres i felt 856. Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
245 00 *a Kristin Lavransdatter *e Sigrid Undset *f på dansk ved Peder Hesselaa
248 00 *g 1 *a Kransen *k 244 sider *z 87-419-6760-7
248 00 *g 2 *a Husfrue *k 349 sider *z 87-419-6761-5
248 00 *g 3 *a Korset *k 370 sider *z 87-419-6762-3

2
248 00 *g 4. bind *h København *i Gad *j 1975

3
245 00 *a Bibliographie der Kunst in Bayern
248 00 *g Bd. 1-4 *e bearb. von Hans Wichmann
248 00 *g Bd. 5 *a Namenregister *e bearb. von Erwin Riedenauer
248 00 *g Sonderband *a Dürer-Bibliographie *e von Matthias Mende *e in Auftrage des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zum Dürer-Jubiläumsjahr 1971

4
245 00 *a Danmark 1:25000 (4 cm) *e Kort- og Matrikelstyrelsen
248 00 *G 1311 4 nø *g 1311 IV NØ *a Søby (Ærø) *w 3.0.1 *j 1992
248 00 *G 1311 4 sø *g 1311 IV SØ *a Tanderup *w 3.0.1 *j 1992

5
248 00 *g BU 10=6030-10 *a Livø *j 1998 *q KF2000

_