Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk Felt 255 Nummerering og datering (periodica)

Felt 250 Udgavebetegnelse

 a      M   udgavebetegnelse
 b      M   kort udgavebetegnelse eller sondringselement
 c   G   M   ophavsangivelse hørende til udgaven og som giver anledning til opslag
 d   G   M   ophavsangivelse hørende til udgaven og som ikke giver anledning til opslag
 p   G   M   parallel udgavebetegnelse
 t   G   M   parallel ophavsangivelse hørende til udgaven
 x      M   oplagsbetegnelse


Felt 250 anvendes til udgavebetegnelsen undtagen i det specielle tilfælde, hvor den er knyttet til en titel i et materiale med flere værker uden fælles titel. I så fald inddateres udgavebetegnelsen i felt 245 *w. Udgavebetegnelsen til bind i et flerbindsværk, der er katalogiseret i én post med bindspecifikke oplysninger i felt 248, kan, hvis den er forskellig fra bind til bind, inddateres i felt 248 delfelt *w.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *b kan inddateres en kortfattet form for udgavebetegnelsen, fx til brug på bogrygge, udlånsetiketter m.v. eller et sondringselement til adskillelse af udgaver uden egentlige udgavebetegnelser. Sondringselement til adskillelse af værker og versioner inddateres i felt 245 respektivt 240 delfelt *ø.

Delfelt *x anvendes til angivelse af oplagsbetegnelse.
Hvis oplagsdata ønskes specificeret for alle oplags vedkommende, kan de anbringes i hvert sit felt 521.


Eksempler
1
250 00 *a 2. reviderede udg.

2
250 00 *a 2. reviderede udg. *b 2. udg.

3
250 00 *a 2. omarbejdede udg. *c af M. Skytte Christiansen

4
250 00 *a Rev. ed., 2. ed. *d with revisions, an introduction, and a chapter written by E.B. White *d with the assistance of Eleanor Gould Packard

5
250 00 *a 2. ed. *c edited by Larry C. Lewis *p 2. éd. *t redigé par Larry C. Lewis

6
250 00 *a 1. udgave *x 3. oplag

7
250 00 *x 8. oplag

8
100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *a 1. e-bogsudgave

100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *a 3. (endelige) Udgave *b 3. udgave (Schubothe)

100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *a Ny uforkortet udgave *b Ny udgave 1965

_