Felt 250 Udgavebetegnelse Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

Felt 255 Nummerering og datering (periodica)

 a      V   nummerering og datering
 z         kilde til oplysningerne


I felt 255 inddateres nummerering og datering af første nummer eller bind af et periodicum, efterfulgt af en bindestreg. Når et periodicum ophører eller skifter titel, tilføjes tilsvarende data for sidste nummer eller bind. Flere nummereringer inddateres i samme felt.

Det enkelte biblioteks beholdning af et periodicum kan inddateres i felt 980 (eller 580).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
255 00 *a Årg. 1, nr. 1-

2
255 00 *a Jan/Feb. 1964-

3
255 00 *a Nr. 1 (marts 1970)-

4
255 00 *a Nr. 1 (oktober 1974)- = 1. årgang-

5
255 00 *a Bd. 1 (1957/58)-bd. 6 (1962/63)

6
255 00 *a Vol. 1, no. 1 (Jan/Feb. 1971)-vol. 3, no. 5 (May 1974)

7
255 00 *a 1 (1907)-60 (1966) ; 2. række, bind 1 (1967)-

_