Felt 255 Nummerering og datering (periodica) Felt 257 Musikaliers fysiske repræsentation

Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

 a      U   målestok
 b      U   anden angivelse af målestok
 c      U   projektion
 d      V   koordinater
 e      V   forårspunkt
 g      V   zoneangivelse på himmelkort


Felt 256 anvendes til angivelse af matematiske oplysninger for kartografiske materialer.

Vedrørende tilsvarende data i kodet form se felt 034.


Indhold i delfelterne *d *e og *g beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *a *b og *c beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til målestok anført som en brøk udformet som et forholdstal (1: ).
En indledende tekst 'Målestok' inddateres ikke.

I delfelt *b inddateres andre angivelser af målestoksforhold, fx angivelserne 'Ukendt målestok' og 'Forskellig målestok' samt angivelser i flere måleenheder.
Indledende samt forklarende tekst kan inddateres i delfeltet.


Eksempler
1
256 00 *a 1:15000

2
256 00 *a 1:300000 *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca. 4,7 miles

3
256 00 *a 1:15000-1:25000

4
256 00 *a 1:100000 og 1:200000

5
256 00 *b Forskellig målestok

6
256 00 *b Målestok 1' pr. 2 cm

7
256 00 *b Ikke i målestok

8
256 00 *a 1:250000 og 1:125000 *c UTM-projektion *d 124° V-122° V/58° N-57° N

9
256 00 *d RA 2 t. 00 min. til 2 t. 30 min./Dekl. -30° til 45° *e forårspunkt 1950
(Stjernekort)

_