Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer Felt 264 Produktion, publikation, distribution, fremstilling og copyright oplysninger

Felt 257 Musikaliers fysiske repræsentation

 a      U   musikaliers fysiske repræsentation
 p      U   parallel oplysning om musikaliers fysiske repræsentation


Felt 257 anvendes til angivelse af musikaliers fysiske repræsentation.

Vedrørende tilsvarende data i kodet form se felt 005.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
257 00 *a Orchester-Partitur

2
257 00 *a Partitur og stemmer

3
257 00 *a Játszópartitúra *p Playing score

_