Felt 300 Fysisk beskrivelse Felt 321 Notationsmetode for noder på punktskrift

Felt 320 Forkortelsesversion (punktbøger)

 a      M   forkortelsesversion (punktbøger)


Felt 320 anvendes kun til punktbøger. Feltet vil forekomme i poster fra NOTA (tidl. Danmarks Blindebibliotek).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Der anvendes følgende koder:
GAF Gammel forkortelse. Før 1970
NYF Ny stor forkortelse. 1970-1992
LIF Ny lille forkortelse. 1970-1992
U Ny fuldskrift, uforkortet. 1970-1992
R93S Revision 1993, stor
R93L Revision 1993, lille
R93U Revision 1993, fuldskrift
R93A Alle


Eksempel
1
320 00 *a R93S

_