Felt 440 Seriebetegnelse i materialets form Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

Felt 500 Note om et periodicums frekvens

 a      V   note om et periodicums frekvens
 b  G    tidligere frekvens
 c      nuværende frekvens
 0      kode for ren nationalbibliografi
 2        kilde til indholdFelt 500 anvendes til oplysning om udgivelsesrytmen i et periodicums løbetid eller opdateringsfrekvensen for et ajourføringsværk.
Også ændringer i frekvensen anføres i felt 500.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Kode for et periodicums frekvens angives i felt 008 delfelt *c.


Eksempler
1
Som sumdelfelt:
008 00 *c w
500 00 *a Ugentlig
Formateret:
008 00 *c w
008 00 *c Ugentlig

2
Som sumdelfelt:
500 00 *a Månedlig undtagen august
Formateret:
500 00 *c Månedlig undtagen august

3
Som sumdelfelt: 500 00 *a Halvårlig (1974-1988), årlig (1989- )
Formateret:
500 00 *b Halvårlig (1974-1988) *c årlig (1989- )

4
Som sumdelfelt:
500 00 *a Hvert eller hvert 2. år
Formateret:
500 00 *c Hvert eller hvert 2. år

5
Som  sumdelfelt:
500 00 *a 4 numre om året (2000), Månedlig (2001-), 18 gange om året (<2007->)
Formateret:
500 00 *b 
4 numre om året (2000) *b Månedlig (2001-) *c 18 gange om året (<2007->)

6
Som sumdelfelt:
500 00 *a Løbende, DBC, 2 gange om året, SLKS
Formateret:
500 00 *c Løbende *2 DBC
500 00 *c 2 gange om året *2 SLKS

 


_