Felt 504 Indholdsbeskrivende note Felt 506 Note om disputats eller anden afhandling

Felt 505 Note om værkets art eller form

 a      V   note om værkets art eller form
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 505 anvendes til note om værkets art, afgrænsning eller kunstneriske form, herunder klasse eller genre.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Koder for indholdets art eller form inddateres i felt 008 delfelterne *d, *f, *g, *j og *k.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
505 00 *a Roman

2
505 00 *a Drejebog

3
505 00 *a Pegebog

4
505 00 *a Hymne

5
505 00 *a Faktadatabase

6
505 00 *a Årspublikation

_