Felt 505 Note om værkets art eller form Felt 507 Note om anledning til udgivelse

Felt 506 Note om akademisk afhandling

 a      V   note om disputats eller anden afhandling
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 506 anvendes til note om akademisk afhandling, læreanstalt og år for forsvaret eller godkendelse.

Kode for disputatser, magisterkonferenser, licentiat- og ph.d.-afhandlinger inddateres i felt 008 delfelt *d.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
506 00 *a Disputats, Københavns Universitet, 1984

2
506 00 *a Ph.d.-afhandling, Danmarks Tekniske Universitet, 1994

3
506 00 *a Specialeopgave, Aarhus Universitet, Geografisk Institut

4
506 00 *a Sammendrag af disputats, University of Illinois at Urbana Campaign, 1974

_